Tarihi Şahsiyetler

Yıldırım
Anasayfa > Tarihi Şahsiyetler
AŞIK YUNUS(ö. 1438-9) Yunus Emre’den (1240-1321) yaklaşık olarak bir asır sonra
 UMUR BEY Kaynaklarda “Kara” lakabıyla anılmakta olup ilk Osmanlı vezirlerinden biri kabul edilen Timurtaş Paşa’nın Oğlu Umur Bey’in Âşıkpaşazâde’nin r
MOLLA ARAP(ö. 938/1531)Osmanlı âlimi, vâiz. 
 MOLLA YEGÂN(ö. 865/1461 civarı)Osmanlı âlimi.Asıl adı Mehmed olup kaynaklarda Yegân / Yeğen olarak anılır. Aydın
Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1412'te vefat etmiştir.  D
MEHMED I(ö. 824/1421)Osmanlı padişahı (1413-1421) 
SULTAN YILDIRIM BAYEZİD(ö. 805/1403)Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı Padişahı (1389-1403).