Yıldırım Belediyesi Logosu

Yıldırım

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN

Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü Bayezid Han 1360 yılında doğdu. Annesi Gülçiçek Hanım’dır. Çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim alan Bayezid Han, şehzadelik dönemini Kütahya’da geçirmiştir. Babası ile birlikte Kosova savaşına katılmış, onun şehit düşmesi ile idareyi eline almıştır. Devamı

STRATEJİK PLAN

‘5393 sayılı Belediye Kanunu’, ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ veilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırladığımız Stratejik Plan, 2015-2019 yılları arasındaki amaç, strateji, faaliyet ve projelerimizi kapsamaktadır. Stratejik Plan ile gelecek yılların planlaması bugünden yapılmış, bu çalışmalarda vatandaşlarımız rehberimiz olmuş ve Yıldırımımızı daha güzel yerlere hep birlikte taşımak amaçlanmıştır. Devamı

PERFORMANS PROGRAMI

Yıldırım Belediyesi olarak geleceğimizi planlarken artan nüfus ve ihtiyaçlar ışığında planlamalar yapmak ve uygulamak durumundayız. Yıldırımlı hemşehrilerimizin taleplerine ve gelecek hedeflerimize cevap verebilecek çalışmalar için 5 yıllık 10 yıllık değil 50 yıllık ya da 100 yıllık atılımlar gerçekleştirmek durumundayız. Devamı

FAALİYET RAPORU

İÇ KONTROL

Bilindiği üzere Kamu mali yönetim sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 24.12.2003 tarih ve 25326 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun Mali yönetimimize yeni kavramlar getirerek,  hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık, tahakkuk esaslı muhasebe, mali istatistiklerin ve faaliyet raporlarının yayımlanması, iç kontrol sistemi, etkin bir iç denetim ve dış denetim gibi ibarelere yer vermiştir. Devamı

KALİTE ŞEHRİ YILDIRIM

Kaliteli yaşamı hayatın her alanında bulundurmayı ilke edinen Yıldırım Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile daha yaşanabilir, dayanışma ruhunun ön plana çıktığı; sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda ilçe sakinlerine en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Devamı

HİZMET STANDARTLARI

KURUMSALLAŞMA VE YENİDEN YAPILANMA

İnsana odaklı hizmet anlayışı ile Yıldırımlıların evlerine konuk olmaya devam eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek görüş ve talepleri birinci ağızdan dinliyor. Vatandaşlardan elde edilen bilgiler sayesinde de mahallelerde yürütülecek hizmetlerin yol haritasını daha sağlıklı bir biçimde oluşturuluyor. Mobil ekipler sayesinde de sorunlara anında müdahale ederek vatandaş memnuniyeti en üst düzeyde tutuluyor. Devamı

  • Paylaş