Yıldırım Belediyesi Logosu

30/03/2020 Çınarönü Mahallesi Meyve Sebze Pazarı Kurulması

  • Ana Sayfa
  • 30/03/2020 Çınarönü Mahallesi Meyve Sebze Pazarı Kurulması

Belediyemiz Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 2020/90 sayılı karar ile İlçemiz, ÇınarönüMahalle, Başaklı Cadde üzerine sebze ve meyve pazarı kurulması uygun bulunmuştur.5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer MallarınTicaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden hazırlanan Pazar Yerleri YönetmeliğininPazar Yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesis işlemi başlıklı 13.maddesinin 2.fıkrasında "Yapılacaktahsis işlemi, belediyece en az bir yerel gazetede ilan edilmek, en az yedi iş günü belediye ilanpanosunda asılı kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur."hükmü bulunmaktadır.

Fotoğraflar

  • Paylaş