Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetler Hakkındaki Kanun


Silahlı Kuvvetler ihtiyaç fazlası mal ve hizmetlerin satış, hibe, devir ve elden çıkarılması hakkındaki kanun.