Yıldırım Belediyesi Logosu

İsmail Hakkı EDEBALİ

İsmail Hakkı Edebali 1966 Ağrı doğumlu.

1986 yılında Ağrı İmam Hatip Lisesini tamamlayarak, 1990 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yerel Yönetimler” ve “Uluslararası İlişkiler” konusunda yüksek lisans yaptı.

Yüksek Lisans tezini yine aynı üniversitede ‘Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm’ başlığıyla verdi.

Yakın Doğu Üniversitesinde " Sosyal ve Ekonomik ve Sosyal Boyutları Bağlamında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yönetimi ve Şehir Karnesi; Bursa İli Yıldırım İlçesi Örneği" konusunda doktora eğitimini tamamlamış olup, Doktor ünvanı almıştır.

Mesleğinde "Yetkin Mühendislik" ünvanına ve "Proje Denetçisi" belgesine sahip.

İsmail Hakkı Edebali, evli ve 4 çocuk babasıdır.

1988'den bu yana ailesiyle birlikte Bursa’da yaşamaktadır.

30 Mart 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yerel Seçimleri ile 2014 - 2019 dönemi için Yıldırım Belediye Başkanı seçilmiştir.

 

ENGLISH


İsmail Hakkı Edebali wan born in Ağrı in 1966.

He graduated from Ağrı Imam Hatip Lisesi in 1986 and graduated from Fırat University - Engineering Faculty Department of Civil Engineering in 1990.

Okan University Graduate School of Social Sciences has a master's degree in "Local Governments" and "International Relations".

His master's thesis was given in the same university as 'Urban Transformation in Local Governments in the Process of European Union'.

He is continuing his PhD education at Near East University on "Urban transformation applications in the context of economic and social dimensions Bursa, Yıldırım District sampling".

He has "Proficient Engineering" title and "Project Auditor" certificate in his profession.

İsmail Hakkı Edebali is married and has 4 children.

He has been living in Bursa since 1988 with his family.

İsmail Hakkı Edebali was elected as the Mayor of Yıldırım Municipality for 2014 – 2019 terms in Turkish Republic Local Elections which was held on 30 March 2014.

  • Paylaş