Yıldırım Belediyesi Logosu

KARAMAZAK TÜRBESİ VE YUNUS EMRE KABRİ

Yıldırım İlçesi'nde, Emir Sultan'a giden yolda Şible'den ayrılan Karamazak Sokağı'nda, bir apartmanın arkasındaki boşlukta dört mezardan teşekkül etmektedir. Önceleri Kara Abdürrezak Efendi (Karamazak) türbesi idi. Türbenin günümüze kalan 0.40 X 0.70 metre boyutlarındaki yazıtından anlaşıldığına göre, Yedekçizâde Ali Efendi tarafından 1143 H. (1730/31) yılında burada ahşap ve zemini çini döşeli bir türbe yaptırılmış ise de, yıkılmış ve çevre apartmanlar arasında sadece dört mezar kalmıştır. Yazıtta, bu mezarlardan birincisinin Yunus Emre'ye, ikincisinin Aşık Yunus'a ve üçüncüsünün de Abdürrezak Uşşak Serbülendî'ye ait oldukları belirtilmektedir. Dördüncü mezarda kimin gömülü bulunduğu belli değildir. Yazıtının son dizesinde "Üç kabri kıldı ma 'ımır lilklh Ali Efendi" biçeminde tarih düşürüldüğüne göre, bu dördüncü mezar sonradan, türbeyi yaptıran Ali Efendi için eklenmiş olmalıdır .

Fotoğraflar

  • Paylaş