Yıldırım Belediyesi Logosu

KARADAVUT TÜRBESİ

Kara Davut İzmiti yada Davutkadı olarak ta bilinen Kara Davut, ünlü bir Türk din bilginidir.Müeyyetzade ve Mevlana Lütfi gibi dönemin ünlü alimlerinden dersler almıştır.Bursa Kadısı olarak çeşitli yerlerde müderrislik yapan Davut Kadı, 934 Hicri (1527) yılında bu görevden alınmıştır.

Daha sonra Bursa vakıflarını incelemiş, kontrol etmiş, Vakıf malları onun yaptığı tespitlerle işlem görmüştür.Tasavvuf ve din konularında da çalışmış ve çoğunluğu kendinden önceki bilginlerin çalışmalarının yorumları niteliğinde eserler yazmıştır.948 Hicri (1541) yılında Bursa’da vefat etmiştir.

Adını alan Davut Kadı semtinde yine adını alan Davut Kadı camisi mevcuttur.

Başlıca Eserleri;

* Telhis-i Takrir-i Kavanin ( Yasaların Yazdırılması Üstüne Özet )
* Şerh-i Delail-i Haytat (Duaların Açıklanması )
* Haşiye Eş-Şerh İş-Şemsiye ( Şemsiye Yorumuna – ek – )
* Şerh-i Kaside-i Nuriye ( Nuriye Kasidesinin Yorumu )

Fotoğraflar

  • Paylaş