Yıldırım Belediyesi Logosu

DEVLET HATUN TÜRBESİ

Devletşah hatun, Germiyan beyi Süleyman Şah'ın kızıydı. Mevlana Celalettin Rumi'nin de torunu olduğu belirtilir. Osmanlı ve Germiyan beylikleri arasında ki dostluğun pekiştirilmesi amacıyla, Murat Hüdevandigar oğlu Şehzade Beyazıt ile (Yıldırım Bayezit) ile evlendirdi. Çelebi Mehmetin annesidir. 1413 yılında vefaat etti. 
Devlet Hatun Türbesi 5,75x5,75 ölçülerinde olan yapının tamamı mermerdendir. Köşelerde, gönye ayaklara ve ortada silindir sütunlara basan sekiz sivri kemerlidir.İçeriden kırk sekiz dilimli kubbesi, dıştan yüksek kasnağa oturtulmuş, kurşunla kaplı bir sivri külahla örtülüdür. Kubbe kasnağında baklava motifli bir kuşak yer almaktadır. Selçuklu türbe mimarisinin Osmanlı dönemindeki son örneklerinden biri sayılır. Yapı, sivri külahlı, içten kubbeli olup yanları açıktır.

Fotoğraflar

  • Paylaş