Yıldırım Belediyesi Logosu

ABDÜLLATİF KUTSİ TÜRBESİ

Bursa'nın doğusunda, Zeyniler Cami'nin güneybatısındaki türbe 15. yüzyılda Sultan II. Murat tarafından yaptırılmıştır. Türbe dışa çıkıntılı kemerin meydana getirdiği küçük bir eyvan görünümlü girişe sahip olup, kare planlı ve tek kubbelidir. Duvarlar, pencere düzeyine kadar moloz taş, pencere düzeyinde sonra iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taşla örülmüştür. Pencereler ve giriş kapısı mermer söveli, sivri kemerli, pencerelerin etrafı değişik biçimli zencirek motifi ile çevrilmiştir. Pencere alınlıklarında deniz dalgası, zikzak motifi, tuğla malzeme ile tezyin edilmiş. İki sıralı kirpi saçağın hemen altında tuğladan kuş gagası ve zencirek motifi yer almaktadır. Oldukça yüksek kasnağı iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğlaların meydana getirdiği bir örgü biçimidir. Türbede altı lahit hücresi olup, dehlizi türbe düzeyini geçmekte ve kapıya kadar uzanmaktadır. Bundan dolayı yapının kapısı önünde bir sahanlık mevcut olabileceği belirlenmiştir. İçeride aktarmalar; baklava motifleri veren bir kuşakla sağlanmış, bu kuşak ve duvarlara kubbe oturtulmuştur. 1958 onarım görmüştür.

Fotoğraflar

  • Paylaş