Yıldırım Belediyesi Logosu

Setbaşı köprüsünün yanında bulunur. Yeşil'e giden caddenin başındadır. 1594 yılında Kazasker Kara Çelebizâde Hüsamettin tarafından yaptırıl­mıştır. Mülkiyeli Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir. Cami ve müştemilatına ait toplam alan 300 m2 olup, iç alanı 100 m2'dir. Duvarları tuğla ve moloz ta­şıyla örülmüş, üst kısmı ahşap kullanılarak kırma çatı ile örtülmüştür. 1654 ve 1813 yıllarında büyük ona­rımlardan geçmiştir. 1855 depreminde büyük hasar gören cami, 1863 yılında yeniden onarılmıştır. 19. yüzyıl mimari özelliklerini taşıyan yapı, diğer Bursa camilerinden farklı olarak uzun pencereler ile aydın­latılmaktadır. Caminin önünde iki tarihi çınar ağacı ile bir şadırvan bulunur. Tek şerefeli, sivri külahlı bir minaresi vardır.

Fotoğraflar

  • Paylaş