Yıldırım Belediyesi Logosu

Molla Arap Mahallesi Balabancık Caddesi’nde bulunmaktadır.16.yüzyılın ilk çeyreğinde “Molla Arap” ünvanlı Mevlana Mehmet bin Ömer bin Hamza tarafından yaptırılmıştır.

Cami dikdörtgen bir plan üzerine oturtulmuş olup, asıl ibadet alanı üzerinde ardı ardına iki kubbe yer almaktaydı. Belgelere göre, cami ilk yapıldığında dokuz kubbeliymiş. Ulu Cami tipindedir. Dört büyük fil ayağı üzerine oturtulmuştur. Caminin duvarları üç sıra tuğla ve moloz taşı ile örülmüştür.

19.yüzyılda meydana gelen bir deprem sonucu cami kısmen yıkılmış, aksına rastlayan iki kubbe ve kubbeyi taşıyan ayakları sağlam kalmıştır. Ampir üslubunda bir tamir ile cami kullanılır hale gelmiş ve üst kısmı dokuz kubbe ile örtülmüştür. Kuzeybatı köşesindeki minare tuğla gövdeli olup sekizgen kaideden üçgenler aracılığı ile silindirik gövdeye geçilmektedir. Minarenin külahı, Bursa’daki hiçbir minarede benzeri olmayan şekilde boğuntulu ve sivridir. Caminin önünde büyükçe bir avlu vardır.

Fotoğraflar

  • Paylaş