Yıldırım Belediyesi Logosu

Stratejik Plan

‘5393 sayılı Belediye Kanunu’, ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırladığımız Stratejik Plan, 2015-2019 yılları arasındaki amaç, strateji, faaliyet ve projelerimizi kapsamaktadır. Stratejik Plan ile gelecek yılların planlaması bugünden yapılmış, bu çalışmalarda vatandaşlarımız rehberimiz olmuş ve Yıldırımımızı daha güzel yerlere hep birlikte taşımak amaçlanmıştır.

‘İdeal Şehir’ kimliğine kavuşma hedefimizde öncelikli söz sahibi olan Yıldırımlıların hayatlarını kolaylaştırmak, sağlıklı bir çevrede kültür ve geleneklerine sahip çıkarak doğal, tarihi ve kültürel yapıyı da korumak önceliklerimizin başında yer alıyor.

  • Yıldırım; Bursa’nın en küçük alanına sahip ilçesidir.
  • Nüfusu yaklaşık 700.000’dir; bunun yarısına yakını gençlerden oluşur.
  • Yıldırım; 3 tarihi alanla UNESCO Dünya Miras Listesine giren ilk ilçedir.
  • Yıldırım, Bursa’nın manevi şahsiyetleri yönünden zengin bir ilçesidir.
  • Yıldırım, Bursa’nın en yeşil ilçesidir.
  • Yıldırım; Osmanlı Devleti’nin fethinin ilk başladığı yerdir.
  • Yıldırım, Türkiye bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80’ini karşılayan ilçedir.

Bütün bu veriler ışığında;

Mekânsal, stratejik, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak farklı bir planlama anlayışı ile Yıldırım için ‘Kapsamlı Master Plan’ hazırlıyoruz.

Tarihi miras ve kültürel zenginliklerimizle geleceği planlıyoruz.

Verimli ulaşım, yeşil, enerji tasarruflu ve yürünebilir mahalleler oluşturmayı planlıyoruz.

Mekânsal, sosyal, ekonomik, çevresel, stratejik planlama anlayışımızla yeşil ve tarihin bütünleştiği yeni bir Yıldırım için çalışıyoruz.

Bu çalışmada emeği geçen Stratejik Plan Ekibimize, Çalışma Gruplarımıza, Belediye Meclisimize ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Oktay YILMAZ
Yıldırım Belediye Başkanı

  • 2015 - 2019 Stratejik Planı

  • 2018 - 2019 Stratejik Planı

  • Paylaş