Yıldırım Belediyesi Logosu

Millet Mahallesi Semt Pazar Kurulması 19/02/2020

  • Ana Sayfa
  • Millet Mahallesi Semt Pazar Kurulması 19/02/2020

Belediye Meclisinin 05/02/2020  tarih ve 48 sayılı kararı ile İlçemiz, Çınarönü Mahallesi Başaklı Caddesi üzerinde semt pazarı kurulması kararı alınmış olup, Pazar yerine ilişkin bilgiler ve tahsis sahiplerinde aranacak şartlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

 

Pazarın kurulacağı Yer.              :Çınarönü Mahallesi Başaklı Cadde üzeri

Üretici Satış yeri adedi              :20 adet

Pazarcı Satış yeri adedi             :100 adet

Müracaat Yeri                            : Bursa Seyyar Pazarcılar Odası

Son Başvuru Tarihi                    :25/02/2020

Müracaat Sahiplerinde Aranacak Şartlar- Pazar Yerleri Yönetmeliği Madde 128

 

(1)Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

 

a)      Sebze veya meyve ya da Belediyemizce izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b)      Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmak

c)      Vergi mükellefi olmak

d)     Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmenin feshi kararı verilmemiş olmak

e)      İlgili mevzuatta aranılan diğer şartlara sahip olmak

 

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

 

a)      Sebze veya meyve üreticisi olmak

b)      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak

c)      Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak

d)     İlgili mevzuatta aranılan diğer şartlara sahip olmak

 

(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; dilekçe, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına /Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Seyyar Pazarcılar Odasına başvurular.

 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, başvuruların duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat yapılması gerekmekte olup, başvuruları olumlu sonuçlanarak kuraya katılan ve akabinde kurayı kazananlardan Belediyece belirlenecek olan ilk tahsis ücreti alınacaktır.

 

 

 

 

İbrahim TÜRKMEN

Zabıta Müdür V.

Fotoğraflar

  • Paylaş