Yıldırım Belediyesi Logosu

MÜDÜRLÜKLER

 • Ortak Hükümler

 • Belediye Tiyatro Müdürlüğü

 • Bilgi İşlem Müdürlüğü

 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 • Dış İlişkiler Müdürlüğü

 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 • Fen İşleri Müdürlüğü

 • Hukuk İşleri Müdürlüğü

 • İç Denetim Birim Başkanlığı

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 • Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 • Kütüphane Müdürlüğü

 • Mali Hizmetler Müdürlüğü

 • Özel Kalem Müdürlüğü

 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 • Sağlık İşleri Müdürlüğü

 • Sivil Savunma Uzmanlığı

 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 • Temizlik İşleri Müdürlüğü

 • Veteriner İşleri Müdürlüğü

 • Yapı Kontrol Müdürlüğü

 • Yazı İşleri Müdürlüğü

 • Zabıta Müdürlüğü

 • Paylaş