Yıldırım Belediyesi Logosu

MECLİS GÜNDEMLERİ

 • 17.04.2019 Tarihli Meclis Gündemi

  • Seçim Dönemi 2019-2024
  • 2019 Yılı 2. Olağan Toplantısı
  • Seçim Döneminin 2. Toplantısı
 •  

   

  BELEDİYE MECLİSİ

  NİSAN AYI OLAĞAN

  TOPLANTI GÜNDEMİ

  Toplantı Tarihi

  17/04/2019

  Toplantı Saati

  17:00

  Seçim Dönemi

  2019-2024

  2019 Yılı

  2.OlağanToplantısı

  Seçim Döneminin

   

  2. Toplantısı

   

  GÜNDEM:

  1-

  Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

  2-

  2018 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu.

  3-

  Komisyonlardan Gelen Evrak:

   

  3/1-

  Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2018 Mali Yılına ait denetim raporu.

   

  4-

  Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

   

  4/1-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçimi ile ilgili yazısı.

   

  4/2-

   

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Marmara Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

   

  4/3-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Tarihi Kentler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

  4/4-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa İli Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

   

  4/5-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

   

  4/6-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısı.

   

  4/7-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin her ayın hangi günü toplanacağının ve Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlara kayıt edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

   

  4/8-

  Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2019 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

   

  4/9-

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesi ve ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

   

  4/10-

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

   

  4/11-

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Meydancık Mahallesi, 169 ada, 43-44-45 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

   

  4/12-

  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3.Bakır Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

   

  4/13-

  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türkmen Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

   

   

   

   

   

   

  Oktay YILMAZ

  Belediye Başkanı

   

 • Belgeyi Yazdır
 • Paylaş