Sağlık İşleri Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARISAĞLIKLI BİREYLER, SAĞLIKLI YILDIRIM

İlçede yaşayan vatandaşların tüm sağlık sorunlarına çözüm bulmak için hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü, Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Farkındalık ve Eğitim, Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetleri ile İdari ve Mali İşler olmak üzere 3 birimden oluşuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ayrıca bu birimlere bağlı Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (YADEM), Yıldırım Eğitsel Destek Akademisi (YEDAK), Yıldırım Etkin Gençlik Merkezi (YEGEM), Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi (YILSUM), Aile Okul, Hasta Nakil, Defin Ruhsat ve Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi (YASEM) gibi alt birimlerden oluşuyor. 
 
YADEM (Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi)
Kişilerin psikolojik sorunlarının üstesinden gelmelerine destek olacak çalışmalar yürütüyor.
YEDAK (Yıldırım Eğitsel Destek Akademisi)
Öğrencilere yönelik eğitim programları ile psiko-sosyal destek sağlıyor.
YEGEM (Yıldırım Etkin Gençlik Merkezi)
30 Yaşa kadar tüm Yıldırımlılara yönelik sigara, alkol ve madde bağımlılığından korunmaları amacıyla önleyici müdahaleler kapsamında faaliyetler yürütüyor
YILSUM (Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi)
Mülteciler ve dezavantajlı Yıldırımlı grupların sosyal açıdan adaptasyonlarını güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştiriyor.
Aile Okul
Mutlu aile bireylerinin oluşmasına katkıda bulunacak eğitimler düzenliyor.
Hasta Nakil 
İlçe sınırların içerisinde ikamet eden yatağa bağımlı ihtiyaç sahibi hastaların evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımında destek sağlıyor.
Defin Ruhsat 
Ölümlerde; cenaze işlemlerini hızlı ve sorunsuzca tamamlayıp, acılı günlerinde manevi olarak cenaze sahiplerinin yanında oluyor.
YASEM (Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi)
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında farkındalık içerikli eğitimler veriyor.
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri
Okullarla koordineli olarak programlar düzenleyip okul öncesi çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimleri veriyor.