Kentsel Tasarım Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARIYILDIRIM’A ESTETİK DOKUNUŞ

Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Belediyece yapılması düşünülen sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, idari vb. yapı tesislerine ait mimari ve mühendislik uygulama projeleri, sokak, cadde, meydan, rekreasyon alanları vb. kamusal alanlara yönelik kentsel tasarım projeleri, cephe yenileme ve sağlıklaştırma projeleri ile anıtsal, tarihi ve tescilli yapılara ait rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerini hazırlıyor, ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunuyor.