İmar ve Şehircilik Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARIDAHA PLANLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK YILDIRIM

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yıldırım’ı yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk duyulacak, planlı şehre dönüştürmek için çalışıyor. Müdürlük, yapı ruhsatı işlemlerinde başlatılan, zaman tasarrufu sağlayan ve kâğıt israfını önleyen Dijital Onay Sistemi (YETKİN) uygulamasını daha da geliştirip ruhsat işlemlerini daha da hızlandırarak bu anlamda ilçenin ruhsatlı yapı stoğunu artırmayı hedefliyor.