08/09/2020 Tarihli Meclis Gündemi

08/09/2020 Tarihli Meclis Gündemi
8.09.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 15. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 02/09/2020 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 15 inci, 2020 Yılı Toplantı Döneminin 5 inci Olağan Toplantısının 08/09/2020 Salı Günü Saat:15:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 
 

1- İmar Komisyonunun, 14.02.2020 gün ve 7221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 6.maddesine istinaden muhtelif planlarda H=serbest olan alanlardaki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede, Beyazıt, Şükraniye ve Mehmetakifersoy Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan bölgede Belediyemiz Encümeni’ nin 12/03/1996 tarih ve 718 sayılı Encümen Kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18.madde uygulaması ile 29/07/2005 tarih ve 1976 sayılı Encümen Kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18.madde uygulaması  yapılan alanda plan değişikliği hakkındaki raporu
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 4-9 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1053 ada, 6 parselin kamulaştırılması talebi hakkındaki raporu.
 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Cumalıkızık Mahallesi, 2815 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporu.
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Teferrüç Mahallesi, Şenesen Sokak, 769 ada, 30 ve 32 nolu parsellerin kamulaştırılması talebi hakkındaki raporu.
 
8- Hukuk Komisyonunun, Hissedarı bulunduğumuz BİNTED Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ nin %20 hisse oranı ile ortakları arasında yer alan Belediyemizin beheri 1.428,57 TL nominal bedelli, 70 adet ve 100.000.00 TL toplam nominal bedelli hisselerinin tamamının Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına satış yoluyla devredilmesi konusunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
9- Hukuk Komisyonunun, Belediyemize ait Duaçınarı Mahallesi, 1.Vatan Caddesi, No:14 adresindeki taşınmazda ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar, destek çalışmaları ve faaliyetler hususunda yardımca olunması adına Belediyemiz ile Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığı arasında işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a imza yetkisi hakkındaki raporu.
10- Hukuk Komisyonunun, Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 parselde bulunan B-Blok Zemin Kat 109 ve 110 nolu iki adet taşınmazın YILKA-KOOP tarafından kullanılması için Belediyemiz ile YILKA-KOOP (Sınırlı Sorumlu Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) arasında işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a imza yetkisi hakkındaki raporu.
 
 
Oktay YILMAZ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU