08/07/2022 Tarihli Meclis Gündemi

08/07/2022 Tarihli Meclis Gündemi
8.07.2022 10:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 06/07/2022 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 36 ıncı, 2022 Yılı Toplantı Döneminin 7 inci Olağan Toplantısının 08/07/2022 Cuma Günü Saat:10:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporu. 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Maltepe Mahallesi, 3906 ada, 9-10 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7976 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
4-
 
İmar Komisyonunun, Millet Mahallesi, 4311 Ada, 18 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 4311 ada, 25 parsele (Eski:18 parsel) yönelik plan değişikliği hakkındaki raporu. 
5- İmar Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğinin 4. Bölüm, 11. Maddesine yönelik karar alınması hakkındaki raporu. 
6-
 
 
Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2022 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için 455.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi hakkındaki raporu. 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 19.04.2022 tarih ve 602 sayılı Meclis Kararına göre Erikli Yüzme Havuzunun 10 yıl süre ile ve 2022 yılı için aylık 2.000,00 TL+KDV bedel ile Belediyemizce kiralanması ve protokol yapmak için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 sayılı ve 3.154,15 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Meydancık Mahallesi, Meydancık Cami yanında bulunan 169 ada, 42 parsel sayılı ve 361,95 m2 alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan 2 katlı sivil mimari örneği binanın kamulaştırması hakkındaki raporu. 

Oktay YILMAZ         
Belediye Başkanı      
 
 
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU