08/05/2019 Tarihli Meclis Gündemi

08/05/2019 Tarihli Meclis Gündemi
8.05.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2023
Seçim Döneminin 3. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3122 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3.Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi sınırlarında bulunan imar planlarında zayiat bedelleri hakkındaki raporu.

 

2/6-

Hukuk Komisyonunun, Baruthane Mahallesi 4282 ada, 56 parselde mevcut kapalı pazar yeri ile ilgili Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında ortak hizmet projesi  yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetkisi verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2135. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2136. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2137. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2138. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2139. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2140. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

 

2/13-

 

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3.Bakır Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türkmen Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/2-

 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün vergi borçlularının 2019 yılında gayrimenkul mallarının satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/3-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planının Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması ile ilgili yazısı.

 

3/4-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 7485 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi doğrultusunda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri sınırlarında bulunan 21,62 hektarlık, Esenevler Mahallesi sınırlarında bulunan 9,49 hektarlık, Teferrüç Mahallesi sınırlarında bulunan 5,12 hektarlık, Ertuğrulgazi ve Kaplıkaya Mahalleleri sınırlarında bulunan 23,82 hektarlık alanlarda plan ve uygulaması durdurulan 4 bölgede imar barışı işlemlerinde kullanılmak üzere imar planlarının durdurma tarihlerinden önceki hallerinin tekrar işlenerek ruhsat, plan ve uygulamasının açılması ile ilgili yazısı.

 

3/7-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenlikızık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Demir Sokağın Delta Sokağa kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU