08/03/2022 Tarihli Meclis Gündemi

08/03/2022 Tarihli Meclis Gündemi
8.03.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 3. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 02/03/2022 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 32 inci, 2022 Yılı Toplantı Döneminin 3 üncü Olağan Toplantısının 08/03/2022 Salı Günü Saat:16:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
  

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Esenevler Mahallesi, 2546 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsel ve 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında doğal sit alanı statüsünden çıkarılan alanlara ilişkin plan kararı alınması hakkındaki raporu. 
4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ömer Ozan’ ın Akçağlayan Mahallesi, 931 ada, 2 sayılı ve 2937.58 m2. sahalı taşınmazda bulunan 14.30 m2. hissesi ile 951 ada, 1 sayılı ve 12820.68 m2. sahalı taşınmazda bulunan 62.41 m2. hissesini Belediyemize olan vergi borcuna karşılık şartlı bağış işleminin kabul edilmesi hakkındaki raporu. 
5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Zümrütevler Mahallesi, 893 ada, 19 sayılı ve 84,52 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 27 sayılı ve 69.27 m2. sahalı parselde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 

Oktay YILMAZ       
Belediye Başkanı     
   
 
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU