08/02/2022 Tarihli Meclis Gündemi

08/02/2022 Tarihli Meclis Gündemi
8.02.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 2. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 02/02/2022 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 31 inci, 2022 Yılı Toplantı Döneminin 2 inci Olağan Toplantısının 08/02/2022 Salı Günü Saat:16:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz ile mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve Kamulaştırma Kanunun 26. maddesine istinaden takasının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun,1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
3- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içinde bulunan Tenis Kortu ücretlerinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi hakkındaki raporu.
 

Oktay YILMAZ       
Belediye Başkanı     
   
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU