08/11/2022 Tarihli Meclis Gündemi

08/11/2022 Tarihli Meclis Gündemi
8.11.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 39. Toplantısı

 Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 02/11/2022 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 39 uncu, 2022 Yılı Toplantı Döneminin 10 uncu Olağan Toplantısının 08/11/2022 Salı Günü Saat 16:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2022 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için 40.000.000,00-TL (kırkmilyon) ek bütçe verilmesi hakkındaki raporu.
 

Oktay YILMAZ       
Belediye Başkanı     
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU