08/01/2020 Tarihli Meclis Gündemi

08/01/2020 Tarihli Meclis Gündemi
8.01.2020 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

OCAK AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

08/01/2020

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2020 Yılı

1.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

10. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 312 ada, 3-4-9-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel, 5032 ada, 9 parsel, 495 ada, 27 parsel, 3926 ada, 4 parsel, 446 ada, 29 parsel, 460 ada, 22 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 635 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında plan notu değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Erikli Mahallesi, 2411 ada, 2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 552 ada, 6-7-8-9-22 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 928 ada, 40-121 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Cumalıkızık Mahallesi, 7446 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 öçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/13-

İmar Komisyonunun, Kurtbasan Caddesi üzerinde imar uygulaması yapılması hakkındaki raporu.

 

2/14-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamamlıkızık Mahallesi, 7284 ada, 5 sayılı ve 63,64 m2. sahalı taşınmazın satışı hakkındaki raporu.

 

2/15-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizce Büyükşehir Belediye Stadyumundan ofis kiralanması hakkındaki raporu.

 

2/16-

Hukuk Komisyonunun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi aşamasında ruhsat veriliş şartlarını sağlayamayan iş yerlerinin faaliyetlerinin devamının sağlanması hakkındaki raporu.

 

2/17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2163-2164-2165-2166-2167 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2020 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2020 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/4-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Türkiye ve Almanya arasında köprü oluşturmak, belediyecilik alanında çevre ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek, Almanya’ daki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar, STK’ ların yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve Hamburg Eyalet Şehri Cuxhaven Belediyesine ziyarette bulunmak üzere tüm masrafların davet eden tarafından karşılanmak üzere 23.01.2020 - 30.01.2020 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen 51 kişi Bingöl İli ve İlçeleri Tanıtma, Dayanışma, Yardımlaşma Derneği (BİNDER) üyeleri ile 5 kişi Belediyemizden olmak üzere toplam 56 kişiden oluşan Heyetin gri pasaport alabilmeleri için görevlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/5-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2019 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2020 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin belirlenmesi ve 2020 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2020 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli listelerin kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/6-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunu gösterir cetvellerin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/7-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunu gösterir cetvellerin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/8-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2019 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/9-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediye meclisimizin 04.12.2019 tarihli  ve 492-493 sayılı kararlarına istinaden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki bütçe ödeneklerinin  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçe kodu açılarak ödenek aktarımlarının yapılabilmesi ile Sivil Savunma Uzmanlığının bütçe ödeneklerinin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili yazısı.

 

3/10-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün %100 hissesi Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye Belediyemizin borç stokunu ödeyebilmek ve yatırım yapabilmek için Türk Ekonomi Bankası A.Ş’ nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri tarafından Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine dilediği bedel derece ve şartlarla ipotek etmesine, serbest derecede istifade hakkı tanımaya, mevcut ipoteklerin limitinin dilediği bedel ve şartlarla arttırılmasına, gerek banka ve gerek tapuda imzalanması gereken işlemlere ilişkin Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/11-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, H22d02c3b pafta, 3102 ada, 3 parsel üzerinde bulunan 2000/288000 arsa paylı B Blok 4. Kat Bağımsız Bölüm 20 nolu taşınmazın satışı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2020 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 2017/98 sayılı kararı ile Mimarsinan Semt Pazarının inşaat çalışması tamamlanıncaya kadar Merkez, Minareli ve Deliçay Sokaklar üzerine kurulması uygun bulunan Pazar alanının inşaat tamamlandığından pazarın Mimarsinan Mahallesi, 5.Kayın Sokak No:2 adresine taşınması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2020 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/15-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili Belediye Meclisimizin 17.04.2019 tarihli ve 124 sayılı ve 03.07.2019 tarihli ve 265 sayılı kararları doğrultusunda yapılan kira yardımlarının ev sahibi konumunda olan ailelere aylık 1.000,00 TL’ ye kadar olacak şekilde 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/16-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Hamamlıkızık Mahallesi, 7281 ada, 196 sayılı 856,09 m2. sahalı ve 7281 ada, 198 sayılı 299,68 sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/17-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 794 ada, 36 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Selimzade Mahallesi, 4128 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/19-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Beyazıt Mahallesi, 2883 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/20-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parsel; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/21-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine  Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması ile ilgili yazısı.

 

3/22-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenönü Mahallesi, 7420 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/23-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutdede Mahallesi, 4962 ada, 1 parsel sayılı, 229.99 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve eklentilerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/24-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2171. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/25-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 11 Eylül Bulvarının güneyinde yer alan Mevlana Mahalle sınırında başlayan, Çınarönü Mahalle sınırında son bulan ve sırasıyla Mevlana, Ulus, Arabayatağı ile Çınarönü Mahallelerinden paralel geçen 2084. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/26-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A19/1. sokak isminin Nusret Sokak ismi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

Yusuf DEMİROK

Belediye Başkan V.

 

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU