07/09/2022 Tarihli Meclis Gündemi

07/09/2022 Tarihli Meclis Gündemi
7.09.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 8. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
EYLÜL AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
07/09/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
8.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
37. Toplantısı
 
 GÜNDEM:
1-  
Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
 
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 74-75-76-77-78 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 794 ada, 55-69-70-71-72 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 11-13 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi hakkındaki raporu.
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kapsamında Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1841 ada, 3-4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
                                              
2/7- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz teşkilatında bulunan Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi hakkındaki raporu.
2/8- Hukuk Komisyonunun, Belediye Hizmet Alanı içerisinde Faaliyet gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hakkındaki raporu.
2/9- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Özbekistan’ ın Fergana İli Üçköprü (Uçkopirik) Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
2/10- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, İlçemizde bulunan Kadın Kooperatiflerinin hazırladıkları ürünleri vatandaşlarla kapalı pazar alanında buluşturmaları için Belediyemizce belirlenecek şartlara uymaları koşuluyla izin verilmesi hakkındaki raporu.
2/11- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, yaz döneminde okulların kapanması ile ilçemizdeki gençlerimizin spora teşvik edilmesi konusunda çalışma yapılması hakkındaki raporu.
2/12- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, ilçemiz sınırlarında havai fişek, yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımına karşı toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulması hakkındaki raporu.
2/13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. İnci sokaktan girişi olan 2210. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
2/14- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B103. Sokağın İsmetiye Caddesine kadar uzatılması hakkındaki raporu.
 
3-
 Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- Zabıta Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı için 667,00 TL olarak belirlenen Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin 07.07.2022 tarihinden itibaren yeniden tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/2- Zabıta Müdürlüğünün, Arabayatağı Semt Pazarının kurulduğu alanda “Arabayatağı Pazaryeri İnşaat Yapım İşi” başlatılacağından söz konusu pazarın, Ulus-Arabayatağı Su Deposu Caddesi No:78/B kapı numarasından 140 kapı numaralı binanın ön kısmına kadar, Değirmenardı Sokak Başı 10/A numaralı binanın ön kısmına kadar, Arabayatağı Mahallesi Hastane Caddesi Başından 43 numaralı binanın ön kısmına kadar geçici olarak taşınıp/taşınmayacağı talebiyle ilgili yazısı
3/3- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddeleri uyarınca Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinde geçen çöp konteyneri bedellerinin; 1.100 litrelik galvaniz çöp konteyneri 4.415,00 TL, 800 litrelik galvaniz çöp konteyneri 4.150,00 TL, 400 litrelik galvaniz çöp konteyneri 3.180,00 TL, 240 litrelik plastik çöp konteyneri 520,00 TL ve 50 litrelik çöp kovası bedeli 1.040,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.
3/4- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 inci maddesi uyarınca “Yıldırım İlçesi Sınırlarında Yol ve Tretuvar Yapım İşi” ihalesinin 730 gün olarak yapılması talebiyle ilgili yazısı.
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Mollaarap Mahallesi, 598 ada, 10 sayılı ve 440,67 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp/yapılmayacağı talebiyle ilgili yazısı.
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1395 ada, 19 parsel sayılı ve 498,07 m2. alanlı hisseli taşınmazın yolda ve yeşil alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7338 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan yapı ile yola terk edilen kısımlarda bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4014 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 2829 ada, 15 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarihli ve 5 sayılı Meclis Kararına Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün itiraz talebiyle ilgili yazısı.
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 50-55-56-57 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.                                                                                       
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1977 ada, 1 parsel; 1978 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller; 1979 ada, 2-3-4-5-6 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 51 parselde yapılan plan değişikliğinin eski haline getirilmesine yönelik plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
3/14- 
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Yaprak Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayırlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.
    
Oktay YILMAZ       
        Belediye Başkanı     
     
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU