07/06/2022 Tarihli Meclis Gündemi

07/06/2022 Tarihli Meclis Gündemi
7.06.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 35. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 01/06/2022 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 35 inci, 2022 Yılı Toplantı Döneminin 6 ıncı Olağan Toplantısının 07/06/2022 Salı Günü Saat:16:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 7358 ada, 1 parsel; 382 ada, 5-91-92 parsellerde bulunan binalar, duvarlar ve ağaçların Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırılma İmar Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması, satın alma konusunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1615 ada, 6-7-15-16 parseller; 1616 ada, 6-7-17-18 parseller ile 1617 ada, 6-7-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırılma İmar Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması, satın alma konusunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 

Oktay YILMAZ      
Belediye Başkanı     
 
 
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU