07.05.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

07.05.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
7.05.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 3. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
MAYIS AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
07/05/2014
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2014 Yılı 3.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin

3. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3772 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi l.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında İsabey Mahallesi, 2702 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-31-32-33-34-43 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 3238 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1860 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Piremir Mahallesi, 370 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, Samanlı bağlantı yoluna ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçimi ile ilgili yazısı.

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, tasarruf tedbirlerinin alınması ve kağıt israfının önlenmesi amacıyla, Meclis Toplantı gündeminin, Encümen Toplantı gündeminin ve Meclis Üyelerimizi ilgilendiren Belediyemizin diğer tüm iş ve işlemleriyle ilgili bildirimlerin Belediyemiz tarafından oluşturulacak elektronik posta adreslerine gönderilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.

3/4- İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ nün Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetveli, (IV) Sayılı Memur Dolu-Boş Cetvellerinin kabul edilerek, Belediyemizdeki mevcut kadrolara Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Strateji Geliştirme Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Dış İlişkiler Müdürü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, Spor İşleri Müdürü, Veteriner İşleri Müdürü kadrolarının ihdas edilmesi ile ilgili yazısı.

3/5- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan ve Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat, Yavuzselim Mahalleleri ile Şirinevler Mahallesinin bir kısmını kapsayan 7 mahallede ruhsat işlemlerinin durdurulması kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/6-  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 630.000,00 (altıyüzotuzbin) TL. nakdi yardımın aktarılmasının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili yazısı.

3/7- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemize ait Millet Mahallesinde bulunan Huzur Sarayı’ nın bir kısmı Belediye Meclisimizin 07/09/2011 tarih ve 449 sayılı Kararıyla ücretsiz kurs açmak üzere Bursa Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanlığı’ na tahsis edilmiş olup, 2014-2015 öğretim yılında da söz konusu tahsisin devam edip etmeyeceği hakkında karar alınması ile ilgili yazısı.

3/8- Zabıta Müdürlüğü’ nün İlçemiz dahilinde kurulmakta olan semt pazar alanlarında pazarın kurulduğu günlerde zaman zaman araç parklanmalarının olması nedeniyle pazarcı esnafları sergi açamamakta olup pazar yerlerinin nizam ve intizamın sağlanabilmesi amacıyla semt pazar alanlarında sadece pazarın kurulduğu günlerde araç parklanmasının yasaklanması ile ilgili yazısı.

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Adalet Caddesinin 11 Eylül Bulvarında bitmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Hacıvat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A346. Sokağın A338. Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 155. İsimsiz Caddeye isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2093. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2091. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2092. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/15-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2090. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/16-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2088. İsimsiz Sokağa isim verilmesi  talebiyle ilgili yazısı.

3/17-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2089. İsimsiz Sokağa isim verilmesi  talebiyle ilgili yazısı.

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü - Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde Sağlık Meslek Lisesi olarak tanımlanan Karapınar Mahallesi, 1961 ada, 34 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü - Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde Sanayi Alanı olarak tanımlanan Karapınar Mahallesi, H22d.09b.2a pafta, 7017 ada, 9 - 10 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü - Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karapınar Mahallesi, H22d.09b.1c pafta, 676 ada, 10-21-22 parseller; 677 ada 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 1789- 1790-1791-1792 adalarda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, Eski: 9250 ada, 2 parsel, Yeni: 354 ada, 32 parsel sayılı ve 233.58 m2. alanlı  gayrimenkulün kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.


İsmail Hakkı EDEBALİ
İnşaat Mühendisi
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU