07/04/2021 Tarihli Meclis Gündemi

07/04/2021 Tarihli Meclis Gündemi
7.04.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 4. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
NİSAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
07/04/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
4.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
22. Toplantısı
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
 
2- Seçimler.
 
3- Komisyonlardan Gelen Evrak:
 
3/1- Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2020 Yılına ait Denetim Raporu.
 
3/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 4 parsel ile parselin güneyinde kalan ticaret alanına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
3/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 152 Evler Mahallesi, 4479 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
3/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ortabağlar Mahallesi, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2 sahalı parselin satın alınması hakkındaki müşterek raporu.
 
3/5- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Türk Cumhuriyetlerinin Başkentleri olan, Bakü, Taşkent, Nursultan (Astana), Bişkek, Aşkabat, Lefkoşa şehirleri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
3/6- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 2577 ada, 8 parselin imar uygulama işlemleri sonucu A(154,28 m2) ihdas parçası ile ifrazen oluşan C(154,28 m2)parçasının başabaş takas edilmesine, takas işleminden sonra C(154,28 m2) parçasında yola terk edilecek şekilde karar alınması hakkındaki müşterek raporu.
 
3/7- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2189-2190- 2191-2192-2193-2194 üncü İsimsiz Sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
4- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
4/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu.
 
4/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, vergi borçlularının 2021 yılında gayrimenkul mallarının satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısı.
 
4/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, ödenek aktarımı talebiyle ilgili yazısı.
 
4/4- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Yıldırım Belediyesi Araç Kiralama işi ihalesinin 5393 sayılı yasanın 67. maddesi uyarınca 3 yıllı geçmemek üzere yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
4/5- Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Yıldırım Belediye Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Belediye Meclisince onaylanması ile ilgili yazısı.
 
4/6- Park ve Bahçeler Müdürlüğünce; İlçemiz Ulus Mahalle Konağı yanında bulunan parka “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cengiz POYRAZ” isminin verilmesi ile ilgili yazısı.
 
4/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu tarımsal niteliği korunacak alanda kalan, Arabayatağı Mahallesi, 4794 ada, 27 parselin tarımsal üretim amacı dışında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak kullanılmasında kamu yararı olup olmamasında sakınca olup olmadığı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereğince izin alınması ile ilgili yazısı.
 
4/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7415 ada, 2 sayılı ve 1.917,70 m2. sahalı parselde 44.08 m2. hisse, 7414 ada, 2 sayılı ve 2.958,69 m2. sahalı parselde 36.38 m2. hisse, 7412 ada, 1 sayılı ve 1.873,84 m2. sahalı parselde 20.70 m2. hisse ile 7383 ada, 1 sayılı ve 24.539,91 m2. sahalı parsel 5.03 m2. hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 maddesinin (e) bendi gereğince satın alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısı.
 
4/9-
 
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarihli ve 341 sayılı Kararının sehven Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi yazıldığından, Gürsu İlçesi İğdir sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1228, 1229 parseller ile Karahıdır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1388 sayılı parsel ile mülkiyeti Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ait 2922 ada, 273-274-275-276-277-278-279-280-281-298-300-301-302 sayılı parsellerin Belediyemizce konkasör, kırma eleme, agrega üretimi depolama şantiyesi, beton tesisi, ve asfalt plent tesis alanı olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin (e) bendi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince satın alınması ile ilgili yazısı.
 
4/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04m2.) hissenin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ ye satılıp/satılamayacağı ile ilgili yazısı.
 
4/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti belediyemize ait Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2694 ada, 2 sayılı ve 913 .66 m2. sahalı taşınmazın anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilip/edilmeyeceği, edilecek ise ne kadar süre ile tahsis edileceği ile ilgili yazısı.
 
4/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel; 7426 ada, 3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
4/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 5230 ada, 1 parsel; 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 22 parsel; 928 ada, 119 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
4/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Hacıseyfettin Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Hacıseyfettin Mahallesi, 2745 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
4/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısı.
 
4/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel; 5032 ada, 9 parsel; 495 ada, 27 parselde yapılan plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
4/17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parsel; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsellerde yapılan plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
4/18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.
 
4/19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
4/20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 2656 ada, 7 parsel; 2621 ada, 5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
4/21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsel, Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, eski 18 (yeni 20 parsel) parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısı.
 
4/22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2195-2196- 2197 inci İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı.
 
  
                                                                                                      Oktay YILMAZ      
                                                                                                     Belediye Başkanı   
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU