07.03.2018 Tarihli Meclis Gündemi

07.03.2018 Tarihli Meclis Gündemi
7.03.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 49. Toplantısı

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

MART AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

07/03/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı 3.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

49. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

 

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık-1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3098 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yeni Mahalle, 1959 ada, 10-11 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 8 parsel; 1395 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4167 ada, 45-47 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 35 adet plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-2-3-7-8 parseller; 2720 ada, 2-3-5-6-23-24-25 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, kalan 30,77 hektarlık Kentsel Dönüşüm Alan sınırının tekrar revize edilmesi hakkındaki raporu.

 

2/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; 1179 ada, 32 parsel; 930 ada, 5-15-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2677 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

 

 

2/14-

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 9 sayılı ve 86.47 m2. sahalı parsel ile 3073 ada, 12 sayılı ve 41.58 m2. sahalı parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEDAŞ’ a devirlerinin yapılması hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 96. Sokağın 27. Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Yayla Çıkmazının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alan Sokağın bir kısmının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 1. Alan Sokağın 2059 ada, 25 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının vergi borçlularının 2018 yılında gayrimenkul malların satılması için 6183 sayılı Amme alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/2-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 1 adet Mühendis çalıştırılması düşünülmekte olup, Maliye Bakanlığının 10.01.2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesi uyarınca aylık net ücreti ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/3-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 4224 ada, 129 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 4220 ada, 1-2-3 parseller ve 333-330 ve 329. Sokaklarda bulunan Belediye Hizmet Alanının okul alanına alınması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 16 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 75. Yıl Mahallesi 4202 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Plan değişikliğine 2060 ada, 5-6-16-17-18 parsel maliklerinin askı süresi içinde yapılan itirazlarında  adı geçen parsellerin güneyinde tanımlanan yolun 2060 ada, 20 parsele kaydırılması veya Narlı Sokağın 2060 ada, 11 parsel üzerinden Ankara Yoluna bağlanması ile ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 482 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İnegöl Sokağın Zemin Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Zemin Sokağın Çiçek Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinden başlayıp, 6932 ada, 2 parselde biten 2120. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yeşil-Setbaşı-Emirsultan Koruma amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 253 ada, 11 parselin imar uygulama işlemleri sonucu yoldan ihdas edilecek A(5.43 m2.) parçası ile uygulama esnasında oluşacak C(0.83 m2.), D(3.02 m2.) ve E (1.58 m2.) parçalarının bedel ve metrekare farkı gözetmeksizin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takas edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU