07.02.2018 Tarihli Meclis Gündemi

07.02.2018 Tarihli Meclis Gündemi
7.02.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 48. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

ŞUBAT AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

07/02/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı 2.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

48. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

 

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Erikli Mahallesi, 2430 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi, 6378 ada, 89 parselin ön tarafında ihdasen oluşacak olan 43.30 m2. lik kısım ile 6378 ada, 93 parseldeki 37.50 m2. lik hissenin takası yapılması hakkındaki raporu.

 

2/6-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yeşil ve Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kaymakam Nihat Caddesinden girişi olan Hacıbekir Çıkmazının 1. Dereboyu Sokağa kadar uzatılması ve isminin değiştirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Maslak Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Ekim Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2017 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 2018 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin ekli listede yer alan her bir kadro unvanı için kaç adet çalıştırılacağı ile 10.01.2018 tarihli ve 376 Sayılı Genelge uyarınca (I) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Unvan bazında Ücret Tavanları Cetvelinde yer alan ücret tavanlarını ve ekli (II) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelindeki oranları aşmamak üzere aylık net ücretleri ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/2-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/3-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 3 adet Tekniker kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/4-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 2 adet Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptali için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/5-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosunun iptali için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/6-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ve Dokumacılar Odası arasında imzalanan protokol ile İlçemiz Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parselde pazaryeri ve ticari alanlarını kapsayan yapım işinin protokol imzalanma tarihi olan 29.06.2017 tarihinden itibaren 168 ay+18 ay yapım süresi toplamda 186 ay olacak şekilde tapu üst kullanım hakkının verilip verilemeyeceği ile ilgili yazısı.

 

3/7-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi, 1998. İsimsiz sokak üzerinde kurulmakta olan Şirinevler Semt Pazarının, İlçemiz Şirinevler Mahallesi, Şirinevler Parkının çevresine (25-27-96. Sokaklar ve 96. Sokak ile 25. Sokak arasında kalan diğer sokak) taşınıp taşınamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/8-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Alanı” ilan edilmesi uygun görülen 10 nolu Ertuğrulgazi 1/1000 ölçekli Gecekondu Önleme Bölgesinin sınırlarının ve alan büyüklüğünün ekli sınır krokisinde belirtildiği şekli ile revize edilmesi, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırından çıkarılması talep edilen 2. Etap alanında, planın uygulamasının ve ruhsat işlemlerinin devam edilebilmesi için 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilindeki bu alanın planda tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili yazısı.

 

3/9-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisimizin 03.07.2017 tarih ve 264 sayılı kararı ile Kurtoğlu Mahallesi, Akdemir ve Derebaşı Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Başkanlık Makamı ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu kaktı payı talebinde bulunulduğundan dükkan sahiplerinden ücret talep edilmeyeceği ile ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3098 ada, 2 parselde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yeni Mahalle, 1959 ada, 10-11 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1837 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 1838 ada 2-5 parseller, 1839 ada, 2-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 parseller, 1840 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 1841 ada 1-2-3-4-5 parseller, 1842 ada 1 parsel, 1846 ada 1-2-3-4 parseller, 1847 ada 1-2 parseller, 4885 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-96-97-100-101-102-103-104-105-106-123-124 parseller, 4886 ada 1 parsel, 4887 ada 1 parsel, 4888 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 4930 ada 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 parseller, 4932 ada 8-9-11-12-13-14-15-16-17-25 parseller ve 4933 ada 1-6 parsellerde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 8 parsel, 1395 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/15-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Siteler Mahallesi, 1316 ada, 1 parsel, Piremir Mahallesi 354 ada, 21-58 parseller, Eğitim Mahallesi, 3866 ada, 24 parsel, Maltepe Mahallesi, 3945 ada, 11 parsel, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 23 parsel, Millet Mahallesi 3098 ada, 2 parsel, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2 parselin plan değişikliği yapılarak Eğitim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 96. Sokağın 27. Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Yayla Çıkmazının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 2. Yayla Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alan Sokağın bir kısmının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 1. Alan Sokağın 2059 ada, 25 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planında mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 1 sayılı ve 6477,34 m2. sahalı taşınmaz içerisinde bulunan binanın Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, H22d09a1c pafta, 7485 ada, 1 parsel sayılı ve 1.159,21 m2. alanlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/21-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 9 sayılı ve 86.47 m2. sahalı parsel ile 3073 ada, 12 sayılı ve 41.58 m2. sahalı parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEDAŞ’ a devirlerinin yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU