07/12/2021 Tarihli Meclis Gündemi

07/12/2021 Tarihli Meclis Gündemi
7.12.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 01/12/2021 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 29 uncu, 2021 Yılı Toplantı Döneminin 11 inci Olağan Toplantısının 07/12/2021 Salı Günü Saat:15:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
 
 

1- İmar Komisyonunun, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli imar planlarına; sit alanları ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlardaki planlar hariç olmak üzere ön bahçe mesafeleri ile ilgili plan notu tanımlanması hakkındaki raporu
Oktay YILMAZ       
Belediye Başkanı     
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU