07.11.2018 Tarihli Meclis Gündemi

07.11.2018 Tarihli Meclis Gündemi
7.11.2018 17.00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 56. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

KASIM AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

07/11/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı

10.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

56. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 26-30-31-38-39-42-43 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 120 ada, 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 28 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Güneş Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Er Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Gül Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/11-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, çocuklarını okula götüren annelerin okulda harcadıkları vakitlerin daha verimli hale getirilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak yapılabileceklerin araştırılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2019 yılı için 2464 sayılı Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payının alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları içerisindeki 2019 yılı için konut ve işyeri abonesi kategorilerinde olmak üzere geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifesinin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Maltepe Mahallesi Mecit Sokak üzerinde bulunan parka “Şehit Ali Reşat ÇAVUŞ” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselde yapılan plan değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’ nin itirazı ile ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2314 ada, 4-5-16 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4634 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 22.02.2018 gün ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince Yerleşim Bölgelerinin 5 (beş) otopark bölgesine ayrıldığından, Belediyemiz sınırlarındaki yerleşim bölgeleri de 6 (altı) otopark bölgesine ayrılmış olup, bu nedenle 6. bölge olarak belirtilen otopark bölgesinin iptal edilerek 5. bölgeye eklenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisimizin 02.05.2018 tarih ve 209 sayılı kararıyla kabul edilen Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-15-79-81-84 parseller; 950 ada 15 parselde yapılan plan değişiklikleri ile ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut olan kapalı ve açık otoparkların hasta, hasta yakınları ve personele yeterli gelmediğinden ve ihtiyacın ileride daha da artacağından otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla, inşaatı devam eden Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Ek Binasına yakın olan uygun bir alana otopark yapılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde D109. Sokak ile C124. Sokak arasında kalan 2123. İsimsiz Sokağa Şehit Polis İbrahim Akın Sokak isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde Güneş Sokakta başlayıp 2688 ada, 211 parselde biten 2124. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU