07/10/2020 Tarihli Meclis Gündemi

07/10/2020 Tarihli Meclis Gündemi
7.10.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 16. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1857 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 434 ada, 18 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4506 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan 4172 ada, 3 parselin yolda kalan (109.65 m2.) kısımları ve üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 1053 ada, 6 parselin park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Teferrüç Mahallesi, Şenesen Sokak, 769 ada, 30-32 parsellerin park olarak kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/8- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Mete Sokağı 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması hakkındaki raporu.
 
2/9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Özcan Sokak’ ın Değirmenardı Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.
 
2/10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2180-2181-2182-2183 isimsiz sokaklara isim verilmesi ve 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan B11 sokağın isminin değiştirilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri
3/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı.
 
3/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Bingöl İli, Kiğı Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.
 
 
3/4- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Bingöl İli, Karlıova Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.
 
3/5- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Muş İli, Sungu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.
 
3/6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, Narlıca Sokak ile Gölyaka Sokak arasındaki parka “Fundalık” isminin verilmesi ve 2. Gizem Sokaktaki parka “Meşelik” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisli İsabey Mahallesi, 2699 ada, 62 parsel sayılı ve 21919.8 m2 sahalı parsel üzerinde bulunan saha ve çevresinin sportif faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 10 (on) yıllığına Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Belediyemize tahsisi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarih ve 298 sayılı kararında 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, eski:1 (yeni:6) parsel sayılı taşınmaz imar uygulaması neticesinde 9 parsel olduğundan, sehven yazılan 6 parselin 9 parsel olarak düzeltilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1228, 1229 ve 1388 sayılı parseller ile mülkiyeti Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ait 2922 ada, 273-274-275-276-277-278-279-280-281-298-300-301-302 sayılı parsellerin Belediyemizce asfalt plent, beton tesisi, agrega depolama ve şantiye alanı olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin (e) bendi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince satın alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yıldırım İlçesi sınırlarındaki uygun arterlerde bisiklet yolları oluşturularak yürürlükteki imar planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlıkızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel; 5032 ada, 9 parsel; 495 ada, 27 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84 parseller, 950 ada, 15 parsel; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı.
 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7379 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 64 sayılı parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Davutdede Mahallesi, 4975 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vakıf Mahallesi 2667 ada, 12- 13 sayılı parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 sayılı parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısı.
 
3/18-
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 27.05.2018 tarih ve 30433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bursa Büyükşehir Belediye İmar Yönetmeliğinin “Planlarla Değiştirilemez” hükümlerine aykırı olarak getirilen plan notlarının revize edilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ertuğrulgazi Mahallesi, H22D01D1B pafta, 7354 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hamamlıkızık Caddesinden girişi olan 2184. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle  ilgili yazısı.
 
3/21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20. Bahçe Sokağın 2669 ada, 36 parsele kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.
 
 
 Oktay YILMAZ
Belediye Başkanı
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU