07.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi

07.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi
7.10.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 20. Toplantısı

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-  Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller, 4415 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parseller ile 6852 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3985 ada, 33 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 2. maddesine uyulması hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapı işi kapsamında Yeni Mahallede yapılan planın itirazları hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2058 ada, 6-7-8-9 parseller ile 2059 ada, 6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4430 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3548 ada batısında tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim mahallesi, 3794 ada, 8 parsel hakkındaki raporu.

2/11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4204 ada, 17 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellere plan itirazı hakkındaki raporu.

2/13- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller; 2979 ada, 23 parsel; 3013 ada, 14 parsellere plan itirazları hakkındaki raporu.

2/14- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-31-33-34-35-36-43 parsellerde plan itirazları hakkındaki raporu.

2/15- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3118 ada, 2 parsel ile 3119 ada 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/16- İmar Komisyonunun, Bursa Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04.03.2015/102-104-105-109-110-112 sayılı kararlarının tekrar değerlendirilmesi yazısı hakkındaki raporu.

2/17- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1882 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/18- İmar Komisyonunun, Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat Mahallelerini kapsayan Yıldırım Belediye Meclisince 01.07.2015 tarihinde plan uygulaması durdurulan 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı ile ilgili durdurma kararına kadar ön oluru yapılan, ruhsat başvurusu bulunan ve işlemleri devam eden dosyalar hakkındaki raporu.

2/19- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planında yeşil alanda kalan, Selimzade Mahallesi H22d07b4a pafta, 4126 ada, 1-4-5 ve 6 sayılı parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne devredilip, devredilemeyeceği hakkındaki müşterek raporu.

2/20- Hukuk Komisyonunun,  Kütüphane Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/21- Hukuk Komisyonunun, Tiyatro Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/22- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Vatan Caddesi ile 3. Ayaz Sokak arasında kalan 2085. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/23- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4. Çağdaş Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/24- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 320/1 Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/25- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin ruhsatlandırdığı 2. Sınıf fabrika ve işyerlerinin havalandırma ve baca filtrelerinin denetiminin düzenli yapılıp yapılmadığı hakkındaki raporu.

2/26- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, İlçemizde kadınların ekonomiye katkı oranının düşük olmasının sebeplerinin belirlenip ekonomiye katkı sağlamaları için çalışmaların yapılması, ayrıca kadınlarımızın yaşadığı sosyal sorunların tespiti ve çözüm önerileri hakkındaki raporu.

3-  Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- Başkanlık Makamı’ nın 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

3/2- Başkanlık Makamı’ nın 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı.
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre 1 adet Tekniker çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/4- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet 8 kişilik hasta taşıma, 1 (bir) adet yük taşıma amaçlı elektrikli araç alınıp söz konusu hastaneye hibe edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/5- Spor İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü ile Belediyemiz arasında spor faaliyetleri konusunda ortak proje ve işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/6- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Geleneksel el sanatları ile geçimini sağlayan esnafımızın iş hayatını kolaylaştırmak ve bu meslek dallarının yaşatılmasını sağlamak amacıyla; Gelir Vergisinden muaf olan esnafımızdan Çalışma Ruhsatı işlemlerinde hizmet ücretlerinin alınmaması ile ilgili yazısı.

3/7- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A18. Sokağın uzatılarak B12. Sokağa bağlanması talebiyle ilgili yazısı.

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Çakmak Sokak ile 7210. Sokak arasında kalan 2095. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Mutlu Sokak ile Milli Sokak arasında kalan 2087. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aksu Sokak ile 6. Bülbül Sokak arasında kalan 2094. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile Belediye Meclisinin 06.06.2012 gün ve 339 sayılı kararı ve 26.03.2015 gün ve 05.11.2014 gün 477 sayılı kararları ile uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 53-54-55-56-62 sayılı kararı ile uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygılama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi, 1942 ada, 1 parsel, 1944 ada, 1-2 parseller, 1950 ada, 1 parsel, 1951 ada, 1 parsel, 1952 ada, 1 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi, 1212 ada, 8-27 parseller ile ilgili  Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı hakkındaki yazısı.

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Hacıseyfettin Mahallesi 2745 ada, 1 parsel sayılı ve 184,36 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler ile Hacıseyfettin Mahallesi, 2745 ada 2 parsel sayılı ve 197,88 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina ve eklentilerinin Belediye Hizmet Alanı kullanılmak üzere kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün tamamı imar planında yolda kalan Selçukbey Mahallesi 2387 ada, 6 parsel ile 2388 ada, 10 parsellerin Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması talebiyle ilgili yazısı.

İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU