07.01.2015 Tarihli Toplantı Gündemi

07.01.2015 Tarihli Toplantı Gündemi
7.01.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin . Toplantısı

GÜNDEM:

1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-Komisyonlardan Gelen Evrak: 

2/1-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3.Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu hakkındaki raporu.

2/2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Hacivat Mahallesi, 6803 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yavuzselim Mahalle, 4897 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 45 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5-İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Arabayatağı Mahallesi, 4732 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporu.

2/6-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi H22d.02c.2c pafta, 3087 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması hakkındaki raporu.

2/7-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 1 parselin  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3137 ada, 3 parsel ile takas yapılması hakkındaki raporu.

2/8-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada, 34 sayılı 390.00 m2. sahalı parsel ile mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ ne ait Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada 35 sayılı 418,10 m2. sahalı parseller hakkındaki raporu. 

2/9-Hukuk Komisyonu’ nun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/10-Hukuk Komisyonu’ nun, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/11-Hukuk Komisyonu’ nun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/12-Hukuk Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Belediyemizin ambleminin (logosunun) değiştirilmesi hakkındaki müşterek raporu.

2/13-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kısmet Caddesi 48 ve 48/1 nolu binalardan girişi olan ve kuzeye doğru uzanan yere isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/14-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fincan Sokağın Kaplangazi Caddesine kadar uzatılması hakkındaki raporu.

2/15-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan C113. Sokak ile C116. Sokak arasında kalan, Eyüp Sultan Cami doğusuna sınır olan yere isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/16-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yeni Mahalle sınırı ve kısmen de Namazgah Mahalle sınırları içerisinde kalan Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesi hakkındaki raporu.

3-Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

3/2-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2015 Yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/3-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 2015 Yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/4-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üyeliğimizin devam edip etmemesi hususunda gerekli kararın alınması ile ilgili yazısı.

3/5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediyemizde kaydı bulunan pazarcı esnafımıza 5957 sayılı Kanuna istinaden hazırlanan Pazar Yerleri Yönetmeliği kapsamında kimlik kartı verilmesi amacıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesine ‘Basılı Evrak Satışı’ maddesine eklenmesi ve kart bedelinin 10,00 TL olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Kadın ve Aile Müdürlüğünün yeni kurulması ile birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu Personel Giderleri, SGK Devlet Prim Ödemeleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferlere ilişkin toplam 1.482.000,00 TL ödenek aktarım işleminin; 301.000,00 TL tutarındaki kısmı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2015 yılı bütçesi ilgili ödenek kalemlerinden, 1.181.000,00 TL tutarındaki kısmın ise Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 yılı bütçesi yedek ödenek kaleminden aktarılması talebiyle ilgili yazısı. 

3/7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Etüd Proje Müdürü olarak görev yapmakta olan Dilek DURMAZ’ ın 19/12/2014 tarihi itibari ile Tesisler Müdürlüğü görevine asaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yıldırım Kaymakamlığı, Bursa Müzik Kültürünü Tanıtma Eğitme ve Müzisyenlerle Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında “Müzik Akademisi Projesi” konusunda işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

3/10-Zabıta Müdürlüğü’ nün İlçemiz Şirinevler Mahalle, 25. ve 27. Sokaklar üzerinde haftanın Pazartesi günleri kurulmakta olan semt pazarının, Şirinevler Mahalle, 1998. İsimsiz Sokak üzerine taşınıp taşınamayacağı ile ilgili yazısı.

3/11-Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemizin demirbaşında bulunan araç ve iş makinelerinden tamir ve kullanımı uygun olmayanların ihale ile satışının yapılabilmesi, satışı uygun olmayanların hurdaya ayrılması ve yerine yeni araçlar alınabilmesi için Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları dahilinde kurulması planlanan “Sağlıklı Yaşam Merkezi” için Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesi arasında şartları protokol ile belirlenmek kaydıyla Belediyemize ait Değirmenlikızık Mh. Huzurevi Cd. Sağlık Sk. No:2 (Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi üst katı) adresindeki yerin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ ne tahsis edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısı.

3/13-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Yeni Mahalle Babadağ Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı adının  “Yeni Mahalle Mustafa Cemil Kırımoğlu Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/14-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/15-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/16-Yapı Kontrol Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/17-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Musababa Mahallesi, H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 19 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2323 ada, 1-3-4 parseller ile ilgili mahkeme kararı ile ilgili yazısı.

3/21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6365 ada, 20 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1039 ada, 12-13-26 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2389 ada, 9 parsel; Ortabağlar Mahallesi, 2260 ada, 9 parsel; 2216 ada, 6 parsel; 2111 ada, 5 parsel; Mimarsinan Mahallesi 1515 ada, 21 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı Değişikliği dahilinde 2660 ada, 1-4 parseller; 2822 ada, 6-166 parsellerde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan  Mahallesi, 1645 ada, 11-12 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/26-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İlçemizin muhtelif yerlerde kurulan semt pazarlarıyla ilgili Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol süresi 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erecek pazar yerleri hakkında ne yolda işlem yapılacağı ile işgaliye harçlarının günlük m2. birim fiyatlarının belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/27-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Nazım Köroğlu’ nun Millet Mahallesi, H22d.02c.3b pafta, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin hissedar olduğu (908,15 m2) Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 117 ada, 2 parseldeki hissenin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/28-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mustafa Tanyeri’ nin Millet Mahallesi, H22d.02c.3b pafta, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin hissedar olduğu (908,15 m2) Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 117 ada, 2 parseldeki hissenin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.


İsmail Hakkı EDEBALİ                                                                                                                   Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU