06/07/2022 Tarihli Meclis Gündemi

06/07/2022 Tarihli Meclis Gündemi
6.07.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
TEMMUZ AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06/07/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
7.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin  36. Toplantısı 
GÜNDEM:
1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
 
2-
 Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Davutkadı Mahallesi, 186 ada, 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 187 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parseller, 188 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 parseller, 190 ada, 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-33-35 parseller ile Yediselviler Mahallesi, 1205 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Mollaarap Mahallesi, 708 ada, 22 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parselin doğusu ile 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 3971 ada, 110 parselin güneyine ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 37-39 parseller ile 4159 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 sayılı ve 9162,00 m2 sahalı taşınmazda Mümin HACIOĞLU’ na ait 103,20 m2 hissesi ile mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 sayılı ve 4970,76 m2 sahalı taşınmazdaki 1897,17 m2 hissenin 103,20 m2’lik kısmının takasının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 3 Katlı Ticaret+Konut Alanı bir kısmı Yol Alanında kalan, Vakıf Mahallesi, 2667 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
2/8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeğirmen Sokağın 2. Ceylan Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu. 
 
3-
 Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 455.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki 06,07 Gayrimenkul Büyük Onarım giderleri kodundaki 2.000.000,00 TL’ nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03,05 Hizmet alımları koduna aktarılması talebiyle ilgili yazısı. 
3/3- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Meclisimizin 02.09.2015 tarih ve 398 sayılı Kararıyla alınan Yıldırım İlçemizdeki mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının ve aylık internet abone ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması için tahsis edilen limitin 7200 TL olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/4- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Türkiye Belediyeler Birliği’ nin düzenlemiş olduğu yarışmada Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor projesi ile ödül alamaya hak kazandığından, Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü imzalanmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/5- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Belediye Hizmet Alanı içerisinde Faaliyet gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hakkında gerekli kararın alınması talebiyle ilgili yazısı. 
3/6- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediyesi 19.04.2022 tarih ve 602 sayılı Meclis Kararına göre Erikli Yüzme Havuzunun 10 yıl süre ile ve 2022 yılı için aylık 2.000,00 TL+KDV bedel ile Belediyemizce kiralanıp/kiralanmayacağı, kiralanacak ise protokol yapmak için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 sayılı ve 3.154,15 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı. 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 74 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 643 ada, 3 parsel; 557 ada, 5 parsel; 636 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Otopark Yönetmeliği ve otopark alanlarına ait Kararların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarda ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanlarda otopark yönetmeliğinin düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3083 ada 1 parsel ile 3084 ada 1 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı. 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. İnci sokaktan girişi olan 2210. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B103. Sokağın İsmetiye Caddesine kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı. 
   
                                                                                                                     Oktay YILMAZ        
  Belediye Başkanı       
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU