06.06.2018 Tarihli Meclis Gündemi

06.06.2018 Tarihli Meclis Gündemi
6.06.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 52. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

06/06/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı

6.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

52. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli münferit planlarda talep edilen okul alanlarına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Umurbey Mahallesi, 707-708 adalarda plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 793 ada, 3-23 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4369 ada, 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-21 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/9-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. adına kayıtlı  Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel sayılı ve 5330.80 m2. alanlı taşınmazın 23754/1176847 (107.60 m2.) hissesinin 2942 sayılı sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEİAŞ’ tan Belediyemiz adına devrinin yapılması hakkındaki raporu.

 

2/10-

Hukuk Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait Değirmenlikızık Mahalle, H22d08d1b pafta, 5437 ada, 4 parsel üzerinde bulunan (Akçağlayan TOKİ) E26 1 nolu villa ile E26 2 nolu villanın Başkanlık Makamına tahsisi hakkındaki raporu.

 

2/11-

Hukuk Komisyonu’ nun, Altı Nokta Körler Derneği’ ne yapılan kira yardımının kira kontrat süresi 01.07.2018 tarihinde sona ereceğinden 1 (bir) yıl daha kira desteği hakkındaki raporu.

 

2/12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Emel Sokağın Dedeefendi Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dedeefendi Sokaktan girişi olan 2122. İsimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B236. Sokağın kaldırılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 uncu ve 24 üncü maddeleri uyarınca; Meclis I. Başkan Vekili, Divan Katipliği, Hukuk Komisyonu üyesi, İmar Komisyonu üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesinin seçimlerinin yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2018 Mali Yılı Bütçe ödenek aktarımı yapılması ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Baruthane Mahallesi 4282 ada, 56 parseldeki kapalı pazar yerinin yarım kalan inşaatın tamamlanmasına karşılık, düğün salonunun Oda tarafından işletilmesi için Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında protokol yapılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/4-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin Akçağlayan Mahallesi, 924 ada, 10 parsel, Vakıf Mahallesi, 2274 ada 1 parsel, Anadolu Mahallesi, 1991 ada, 4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, 2430 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, münferit planlarda kalan sağlık alanlarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 2706 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, 354 ada, 63 parsel ile 53-54 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3-9

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 26-30-31-38-39-42-43 parsellerde yapılan plan değişikliğine Bursa 2. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.

 

3/10-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Güneş Sokağın 3. Aytaç Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

3/11-

 

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aytaç Sokağın 2688 ada, 227 parsele kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde yer alan niteliksiz yapının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan 2 katlı binanın tamamının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3.083,93 m2 sahalı parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU