06.05.2015 Tarihli Meclis Gündemi

06.05.2015 Tarihli Meclis Gündemi
6.05.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 16. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
MAYIS AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06/05/2015
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2015 Yılı
5.Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin

16. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4163 ada, 4-5-54-32 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1641 ada, 1 parsel ve 1640 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3086 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller, 2979 ada, 23 parsel, 3013 ada, 14 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4324 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-75. Yıl Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde, Fidyekızık Mahallesi 4142 ada, 110 parsel ile yine Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 83 nolu parselin imar parseli olabilmesi için takas yapılması hakkındaki raporu.

2/9- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde, üniversite alanında kalan 152 Evler Mahallesi H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2 yüzölçümlü ve 98,57 m2 hissesi Belediyemize ait taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ ne devri hakkındaki raporu.

2/10- Hukuk Komisyonunun, Demetevler Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi Öğretmenler Sevgi Parkı içindeki yerin Demetevler Gençlik ve Spor Kulübüne tahsis talebi hakkındaki raporu.

2/11- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi Eke Caddesi’ nde bulunan çocuk oyun parkına “Muharrem Karagöz” isminin verilmesi hakkındaki raporu.

2/12- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Çöp Toplama ihalesi verilen şirketlerin araçlarının park yeri ve temizliği hakkındaki raporu.


3-  Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS tarafından, 15-20 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bulgaristan’ ın Filibe Şehrinde gerçekleştirilecek Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetimleri Yıllık Formu ve İş Fuarı ile Belediye Projeleri Pazarı’ na Belediyemizi temsilen Bulgaristan’a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Kardeş Kentimiz Bulgaristan’ ın Cebel Belediyesi’ nin 19 Mayıs Resmi Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere 16-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Bulgaristan’a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 2015/8 Sayılı Genelgesi uyarınca; Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan   (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Cetvellerinin kabul edilerek Belediyemizdeki mevcut kadrolara Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili yazısı.

3/6- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün engeli bulunan esnaflarımızın iş hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla hastane raporu ile engel oranı %40 ve üzeri olan esnaflarımızın kendi işyerlerinde bizzat çalışıyor olması kaydıyla, çalışma ruhsatı işlemlerinde “hizmet ücretlerinin” alınmaması ile ilgili yazısı.

3/7- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Şartlı Nakdi Yardım” kapsamında Belediyemizce alımı yapılan 16 U 8222 plaka nolu Ford Cargo 1826 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve haczedilmemesi ile ilgili yazısı.

3/8- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları dahilindeki 69 Mahalleyi kapsayan alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi ve 6306 sayılı Afet Yasası’nın 8. maddesi 2. fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/9- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Uludağ Üniversitesi ile Belediyemiz arasında, ilçemizdeki doğal sit alanları hakkında teknik araştırmalar yapmak, doğal sit özelliğini yitiren yerlerin bu statüden çıkarılması amacıyla rapor tanzim etmek ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, kentsel dönüşüm konusunda iş birliği yapmak amacıyla ortak projeler yapılması, gerekli kaynağın aktarılması, konunun detaylarının Üniversiteyle görüşülerek gerekli anlaşmaların imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 

3/10- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi H22d04d3b pafta 2704 ada, 15 ve 16 parselde yer alan T-11 envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/11- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Mola Yegan Belediye Kültürel Tesis Alanının güneyinde yer alan Selimzade Mahallesi H22d07d1b pafta, 4095 ada, 8 parsel sayılı ve 281,82 m2. alanlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/12- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım İlçemizdeki mahalle muhtarlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, ayni yardım ve desteğin sağlanması amacıyla her bir muhtarlık için aylık 500,00.-TL’ yi geçmemek şartıyla muhtarlıklarımızın elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının ve aylık internet abone ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebiyle ilgili yazısı.    

3/13- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Akarsu Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/14- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6. Arı Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/15- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Akasya Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/16- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Asma Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/17- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Mert Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/18- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Vezir Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 1710 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3092 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1386 ada, 12-18 parseller; Eğitim Mahallesi 3861 ada, 1-3-4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık II. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 135 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yavuzselim Mahallesi, 4895 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Etap (Mevlana ve Ulus Mahalleleri) Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Ulus Mahallesi 6408 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 10 parselde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısı.

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 3218 adanın Kuzeyinde yer alan tescil harici alanda tanımlanan trafo yerinin büyütülmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan İsabey Mahallesi, 5080 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 152 Evler Mahallesi, 4456 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, H22d.07b.4b pafta, 196 ada, 10 parsel; 198 ada, 5 ve 7 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Yılmaz Çağlayan’ ın Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parseldeki hissesinin ve uygulama harici özel parselasyon planına göre yolda kalan kısımlarının tümünün Belediyemizce satın alınması talebiyle ilgili yazısı.

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası Başkanlığı arasında Bağlaraltı, Millet ve Temenyeri Semt Pazarlarında haftanın belli günlerinde giyim pazarı kurulabilmesi için protokol yapılması talebiyle ilgili yazısı.İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU