06/04/2022 Tarihli Meclis Gündemi

06/04/2022 Tarihli Meclis Gündemi
6.04.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 4. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
NİSAN AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06/04/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
4.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
33. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Seçimler.
3- Komisyonlardan Gelen Evrak:
3/1- Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2021 Yılına ait Denetim Raporu. 
3/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 13-14 parseller ile 1395 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
3/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar 3.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7302 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
3/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1977 ada, 1 parsel, 1978 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 1979 ada, 2-3-4-5-6 parsellere  ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
3/5- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, İlçemizde bulunan kadın kooperatiflerinin ve kadın derneklerinin çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerinin raporlanması ve gerekli desteğin sağlanması hakkındaki raporu. 
3/6- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, afet anında acı deneyimlerin yaşanmaması için afet öncesi dönemde yapılması gerekli çalışmalar hakkındaki raporu. 
3/7- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, toplum ve çevre sağlığını etkileyen madde bağımlılığının önlenmesi hususu hakkındaki raporu. 
3/8- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine yardım yapılması hakkındaki raporu. 
3/9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Alim Sokakta başlayan 2688 ada, 242 parselde son bulan 2207. ve 2208. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu. 
4- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
4/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu. 
4/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019-2024 Stratejik Plan çerçevesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla yapılacak yatırımların ve kamulaştırma işlemlerinin finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yapmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
4/3- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ilçemiz sınırları içerisinde kent temizliği, bulvar, cadde, sokak ve parkların makine ile süpürülmesi, yol yıkama araçları ile yıkanarak temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, evsel ve katı atıkların toplanması ve naklinin yapılması işi ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 inci maddesi uyarınca iki (2) yıl yapılması talebiyle ilgili yazısı. 
4/4- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyeler, kamu kurumları ve kamu alanında hizmet veren tüm kuruluşlar ile ortak sıcak asfalt üretilmesi işi konusunda protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 
4/5- Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ nün, Balaban Mesire Alanı araç giriş ücretinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi talebiyle ilgili yazısı. 
4/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında park alanında kalan Vatan Mahallesi, 3971 ada, 54 parsel sayılı 198,05 m2. yüzölçümüne sahip hisseli taşınmazın Belediyemiz Kamulaştırma Programından çıkartılması talebiyle ilgili yazısı.
 
4/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 287 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
4/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Şükraniye Mahallesi, 3678 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
4/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 4-9 parsellerde yapılan plan değişikliğinin  değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.     
4/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Karamazak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kısa Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı. 
4/11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sedir Sokağın 3. Karanfil Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı. 
  
                                                                                                     Oktay YILMAZ        
                                                                                                     Belediye Başkanı     
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU