06.04.2016 Tarihli Meclis Gündemi

06.04.2016 Tarihli Meclis Gündemi
6.04.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 27. Toplantısı

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Seçimler.

3-

2015 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu.

 

4-

 

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

4/1-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2015 Yılına ait denetim raporu.

4/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında                      Vakıfköy Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller, 4415 ada,2 parsel, 4478 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7337 ada, 1-2-3 parseller ile 7338 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 597 ada,2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Eğitim Mahallesinde onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazları hakkındaki raporu.

 

4/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Sinandede Mahallesi, 4342 ada,1-2-3-6 parseller, 4343 ada,1-2 parsellerde onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazları hakkındaki raporu.

 

4/8-

İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan 5 adet plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden yeniden değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

4/9-

İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan 6 adet plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden yeniden değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

4/10-

İmar Komisyonunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. maddesine aykırı alınan kararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden yeniden değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

 

 

4/11-

 

 

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, 20 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

4/13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 490 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

4/14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/15-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parsel, 4408 ada,11 parsel, 4446 ada, 12-23 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

4/16-

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 22 parselde bulunan (Yavuzselim Mahallesi pazar alanı olarak kullanılan) taşınmazın 244,62 m2’ lik kısmının Belediyemizce satın alınması hakkındaki müşterek raporu.

 

4/17-

Hukuk Komisyonu’ nun Ar-Ge Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

 

4/18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2100. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

4/19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan C213. Sokağa cadde isimi verilmesi hakkındaki raporu.

 

5-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

5/1-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü görevine Okan KIZILKAYA asaleten, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine Fahriye ŞAHİN, Fen İşleri Müdürlüğü görevine Tarık ERDEM ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine Hakan ERDOĞAN’ ın vekaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

 

5/2-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

5/3-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

5/4-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3073 ada, 1-4-5-6-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/5

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen Teferrüç Mahallesi sınırlarında bulunan 5,45 hektarlık alan ile Esenevler Mahallesi sınırlarında bulunan 9,01 hektarlık alanın sınırlarının ve alan büyüklüklerinin revize edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

5/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 3787 ada, 10-11-12-28 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 63 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

5/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

5/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

5/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 1714 ada, 51-52 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3094 ada, 2 parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/13-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 4956 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

5/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Cadde ile 1. Okul Cadde arasında kalan Toper Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

5/15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 308 ada, 2-3-7-23-25 parsel sayılı taşınmazların  kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

5/16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yeşil-Setbaşı-Emirsultan Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, H22d07b4a pafta, 134 ada, 1 sayılı parsele ilişkin yoldan ihdas, yola terk, başa baş takas ve 18. Madde kararının kaldırılması işlemleri esnasında ihdasen oluşan A= 16,07 m2’lik alan ile terk fazlası alan olan 7,81 m2’lik alanın takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

 

5/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün mülkiyeti Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait Bursa İli, Gürsu İlçesi, İğdir Köyü sınırları içerisindeki 1228 parsel sayılı ve 10.500 m2’lik alanın asfalt şantiye alanı olarak kullanılması düşünüldüğünden Belediyemizce satın alınıp alınamayacağı veya idaremize devir alınıp alınamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

5/18-

 

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kararağaç Mahallesi H22d07a3d pafta, 671 ada, 19 parselde 30 yıllığına Yıldırım Belediyesi lehine İrtifa Hakkı kurulmuş olup, söz konusu yer Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından katlı otopark ve spor salonu olarak değerlendirileceğinden irtifak hakkının bedelsiz olarak kaldırılabilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

5/19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Yeni Mahalle, 737 ada, 3 sayılı ve 40,73 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince satın alınması talebiyle ilgili yazısı.

 

5/20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Namazgah Mahallesi, 534 ada, 10 sayılı ve 180,18 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi gereğince satın alınması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU