06.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi

06.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi
6.02.2019 17.00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 59. Toplantısı

 

BELEDİYE MECLİSİ

ŞUBAT AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

06/02/2019

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2019 Yılı

2.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

59. Toplantısı

 

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 1014 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 635 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliği’nin asma katlara ilişkin raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3968 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 23-24 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 2-67-68-69 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı dahilinde kalan, Neriman Öztürk adına kayıtlı Kazımkarabekir Mahallesi, 4938 ada, 37-40-43 sayılı parsellerde bulunan hisseler ile mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 4643 ada, 1-2 sayılı taşınmazların takası hakkındaki müşterek raporu.

 

2/9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Kestane Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılarak 1. Sarıgül Sokağın 1. Kelebek Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Atalay Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılarak 1. Yeşilay Sokağın 1. Kelebek Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dönüşüm Sokağın Ulus Mahallesinde kalan kısmına da Dönüşüm Sokak ismi verilmesi ve Ormanlar Caddesine kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mevzi Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle Mevzi Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yunusemre Mahallesinde bulunan Orkide Parkına “Şehit Sinan UÇAN” isminin verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde 2018 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 2019 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin ekli listede yer alan her bir kadro unvanı için kaç adet çalıştırılacağı ile 10.01.2019 tarihli ve 148 Sayılı Genelge uyarınca (I) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Unvan bazında Ücret Tavanları Cetvelinde yer alan ücret tavanlarını ve ekli (II) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelindeki oranları aşmamak üzere aylık net ücretleri ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

3/2-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri, Yiğitler Mahallesi, Vatan Mahallesi, Sıracevizler ve Yediselviler Mahallelerinde imar durumu ile yaşanan mağduriyetleri giderebilmek için ruhsat işlemlerinin devam edebilmesi, plan ve uygulaması durdurulan bölgelerin uygulamaya açılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2505 ada, 9 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı Revizyonunda Belediye Hizmet Alanında kalan, Yiğitler Mahallesi 2611 ada, 9 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 671 ada, 1 parselin C harfi ile gösterilen 123,39 m2’ lik kısmı, 671 ada, 2 parselin A harfi ile gösterilen 2086,63 m2’ lik kısmı, 645 ada, 56 parselin A harfi ile gösterilen 2.944,44 m2.’lik kısmının plan değişikliği yapılarak Eğitim Tesisleri alanı olarak düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3138 ada, 13 parselde bulunan trafonun çekme mesafesi sınırında kalması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 2709 ada, 41 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 6945 ada, 7 parselde Yıldırım Belediye Meclisince 03.10.2018 tarih ve 388 sayılı Kararı ile yapılan plan değişikliğinde geçen UEDAŞ ifadesinin TEDAŞ olarak düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3242 adanın güneyinde trafo alanı konulmasına ilişkin Yıldırım Belediye Meclisince 04.04.2018 tarih ve 154 sayılı Kararında geçen UEDAŞ ifadesinin TEDAŞ olarak düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

3/12-

 

 

 

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sim Sokaktan girişi olan 2134. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 401. Sokak ile 2133. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2132. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Cebel Cadde ile 5. Caddeyi birbirine bağlayan 2133. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan Sokak isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU