06/11/2019 Tarihli Meclis Gündemi

06/11/2019 Tarihli Meclis Gündemi
6.11.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 8. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında,
Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-75.Yıl Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanları
Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında,
Güllük Mahallesi, 1022 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-49-63-64 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında,
Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında,
Yediselviler Mahallesi, 1227 ada, 31-49 parseller ile 1104 ada, 6-7-8-9-10 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında,
Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında,
Sinandede Mahallesi, 4342 ada, 3-4 parseller ile 4343 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında,
Selçukbey Mahallesi, 2307 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/9-

Plan ve Bütçe Komisyonun, Beyazıt Mahallesi, Kartal Caddesi ve civarında bulunan
23 evin uyuşturucu ile mücadele kapsamında kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/10-

Plan ve Bütçe Komisyonun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama
İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesinde bulunan 495 ada,
64-65-66-68-82 parsellerin kamulaştırılıp spor kulübünün ihtiyacı olan saha için arazi olarak kullanılması hakkındaki raporu.

 

2/11-

Plan ve Bütçe Komisyonun, Esenevler Mahallesi, Erdoğan Caddesinin açılması için kamulaştırma yapılması hakkındaki raporu.

 

2/12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2148. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2149. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2150. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2151. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2152. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2153. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2157. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 152 Evler Mahallesinde bulunan
152 Evler Parkının isminin Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı olarak değiştirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/20-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Değirmenönü Mahallesi,
Saka Sokak  ve Düzyer Sokak sakinleri tarafından asfalt yapılması hakkındaki raporu.

 

2/21-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Değirmenönü Mahallesi,
Sağlık Ocağı önündeki plastik dubaların değiştirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/22-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Değirmenönü Mahallesi,
Şehitler ve Kıbrıs sokağın kaldırımlarına arabalar park edildiğinden söz konusu
sokakların yanındaki boş alanın otopark olarak düzenlenmesi hakkındaki raporu.

 

2/23-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, arabayatağı Mahallesi,
Merkez Cami bahçesinde cami ile spor kulübü arasında yer alan trafonun taşınması hakkındaki raporu.

 

2/24-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Davutkadı Mahallesi,
Dağyolu Caddesi ve ortayol Kavşağında bulunan trafik lambalarının alt ve
üst kısmına hız kesici tertibat ve düzenek yapılması hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları içerisindeki 2020 yılı için konut ve
işyeri abonesi kategorilerinde olmak üzere geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifesinin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği,
Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması,
bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2020 yılı için 2464 sayılı
Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payının alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Musababa Mahallesi, Asa Sokak üzerine kurulan
Musababa Semt Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı
görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması ile ilgili yazısı.

 

3/4-

Zabıta Müdürlüğünün, Piremir Mahalle, Akçağlayan, Ara, Emir ve Volkan Sokaklar
üzerine kurulan Teleferik Semt Pazarının, Belediyemizce düzenlemesi yapılan İlçemiz
Piremir Mahallesi, Uludağ Cadde No:2/3 sayılı adrese taşınması ile ilgili yazısı.

 

3/5-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada,
71 parsel sayılı ve 241.49 m2. sahalı taşınmaz üzerinde Kur’an Kursu, lojman ve
sosyal etkinlik alanları yapılmak üzere Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/6-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı
dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 21-22-23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar
Planı Revizyonu dahilinde kalan İsabey Mahallesi, 2702 ada, 91 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı
dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, 274 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı
dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4150 ada, 42 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama
İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 1-2-3-4-5 parselde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısı.

 

3/11-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
2159. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerinde bulunan
2158. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU