06/10/2021 Tarihli Meclis Gündemi

06/10/2021 Tarihli Meclis Gündemi
6.10.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 9. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
EKİM AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06/10/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
9.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
27. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 566 ada, 4 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahhallesi İlave İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2708 adaya ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parsel ve 4626 ada, 15 parselin doğusundaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin raporu.
 
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin raporu.
 
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan Kısma Ait Uygulama İmar Planına ilişkin askı itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu.
 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Millet Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar alanı civarında Bursa PTT Başmüdürlüğünce Kargomat Cihazının bedelli olarak kurulması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 39 parsel sayılı ve 636.05 m2. sahalı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce satın alınması hakkındaki raporu.
 
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Yavuzselim Mahallesi, 4843 ada, 48 parsel sayılı ve 36,35 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde 1 adet tek katlı bina ve eklentilerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına ve işlemleri yürütmek üze Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait Ertuğrulgazi Mahallesi, 1953 ada, 7 sayılı ve 616,78 m2 sahalı taşınmaz ile Karapınar Mahallesi, 1960 ada, 13 sayılı ve 1054,00 m2 sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü satışının yapılmasına ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Beyazıt Mahallesi, 2899 ada 18 parsel; 2900 ada 1 parsel;
3593 ada 2-4-6-7-10-11 ve 14 parseller; 3601 ada 10-9-8-7-6-5-4-3 ve 1 parseller ile Baruthane Mahallesi, 4241 ada 31-46 ve 16 parseller; 4242 ada 4-3 ve 1 parseller; 4244 ada 7-8 ve 9 parseller; 4261 ada 1 parsel;  4263 ada 16-30-33 ve 3 parseller; 4264 ada 10-11-9 ve 8 parseller; 4266 ada 51-50-49-36-35 ve 34 parseller; 4280 ada 1-2-3 ve 4 parseller; 4282 ada 60-59-42-43-20-19-18-3-2 ve 1 parsellerdeki taşınmazların öncelikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda işlemleri yürütmek üze Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Maltepe Mahallesi, 3932 ada, 9 parsel sayılı ve 82,40 m2. alanlı taşınmazın öncelikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda işlemleri yürütmek üze Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/14- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Ardahan İli Posof İlçesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
 
2/15- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, Şehrimizin kültürünü yansıtan ipekböcekçiliğini yaşatmak amacı ile projeler geliştirilmesi, araştırılması ve varsa mevcut çalışmaların geliştirilmesi hakkındaki raporu.
 
2/16- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, 2021-2022 Öğretim Yılı için üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere kampüse hoş geldin karşılama etkinliklerinin yapılması hakkındaki raporu.
 
2/17- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A112. Sokak ile A211. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.
 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı.
 
3/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 17.04.2019 tarihli ve 115 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan 2 asil 1 yedek üyemize; yazıda belirtilen nüfus kriterlerine göre 1 asil 1 yedek üye seçiminin daha yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 17.04.2019 tarihli ve 116 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan 2 asil 1 yedek üyemize; yazıda belirtilen nüfus kriterlerine göre 1 asil 1 yedek üye seçiminin daha yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilen 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 27 parsel, 209,03 m2. sahalı taşınmaz (198.578,50 TL) ile 2566 ada, 44 parsel 183,26 m2. sahalı taşınmazların (174.097,44 TL) tamamının belirlenen bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılabilmesi için muvafakat verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yiğitler Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi (Otosansit) içinde bulunan tescil harici alan üzerinde yer alan prefabrik yapının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı, tahsisi yapılacak ise ne kadar süre ile tahsis edileceği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ulus Mahallesi, 7349 ada, 1 sayılı parselde bulunan 258,06 m2’ nin Belediyemiz hissesine imar durumu gereği 136,57 m2 ihdas edilerek eklenmesi ile parselde oluşacak toplam 394,63 m2 hissenin, imar durumu gereği yola terk edilecek toplam 394,63 m2 alanla değer ve bedel farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi ve 1756,39 m2 parsel oluşturacak şekilde imar uygulaması işleminin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.
 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi, 2705 ada, 21 parselin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan eklenti, duvar ile ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 7 parsel sayılı ve 101,90 m2. alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan iki katlı binanın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenlikızık, Ertuğrulgazi ve Siteler Mahallelerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planına enerji nakil hatlarının işlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yürürlükteki plan notlarına, küçük sanayi alanlarına ilişkin ilave plan notu tanımlanması kararına askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 26 nolu parselin güneybatısındaki tescil harici alanın trafo alanı olarak plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
 
 
3/13-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri İmar Planı dahilinde kalan, Karapınar Mahallesi,1968 ada, 51 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. İpek Sokaktan girişi olan ve 5066 ada, 17 parselde biten 2202. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yer Sokağın parsel içerinde kaldığı ve yol statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.
 
 
                                                                                                       Oktay YILMAZ     
                                                                                                     Belediye Başkanı   
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU