06/01/2021 Tarihli Meclis Gündemi

06/01/2021 Tarihli Meclis Gündemi
6.01.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
OCAK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06/01/2021
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2021 Yılı
1.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
19. Toplantısı
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- Komisyonlardan Gelen Evrak:
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler  Mahallesi, 2518 ada, 10 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan  Mahallesi, 1547 ada, 34 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Davutdede  Mahallesi, 4975 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ile 3084 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı  Mahallesi, 1753 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7969 ada, 1 parsel, 7975 ada, 1 parselin doğusundaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporu.
 
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler  Mahallesi, 2462 ada, 7-16-17-68-77-78-80 parseller; 4621 ada, 37 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2/8- Hukuk Komisyonu’ nun, Yiğitler Mahallesi Oto Sanatkarları Sitesi Yapı Kooperatifi içerisindeki blok şeklindeki atölyelerin ön kısımlarında bulunan otopark alanlarının iş yeri sahipleri tarafından sundurma şeklinde kapatılarak kullanılması hakkındaki raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 4 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 75. Yıl Mahallesi 2. Cadde ile bağlantısı olan 50. Sokağın açılmamış olan 30 metrelik kısmının kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 9-10-14-15-16-17-59 ve 60 sayılı parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan binalar ve eklentilerinin kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
2/12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2170. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.
 
2/13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde 2185. isimsiz sokağa verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:
 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı.
3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2021 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2021 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2020 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin belirlenmesi ve 2021 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2021 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli listelerin kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2020 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/6- Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2021 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısı.
 
3/7- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2021 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısı.
 
3/8- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2464 sayılı Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payının alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısı.
 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü’ ne ait Samanlı Mahallesi, Samanlı drenaj kanallı servis yolu üzerindeki 3542 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parsel sayılı alanda işletme bakım, servis yolunun araç ve yaya trafiğine açılması ve üst kullanım haklarının yetki ve sorumluluğunun Belediyemize verilebilmesi için hazırlanan taslak protokol ile ilgili Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilip/ verilemeyeceği ile ilgili yazısı.
 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat-İsabey-Millet-Samanlı-Şirinevler-Yunusemre Mahallelerinin Yakın Doğu Çevre Yolunun kuzeyinde kalan, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan kısımlarında 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda işlem yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3083.93 m2 sahalı taşınmaz ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi Kararı doğrultusunda işlem yapılması talebiyle ilgili yazısı.
 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 74 hektar yüzölçümlü alanda Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp Devingen Planlama Mimarlık Müh. Har. İnş. Gay. Değ. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine kalan “Şirinevler Mahallesi Riskli Alanda Kalan Kısma Ait İmar Planı ve İmar Uygulama Hazırlanması Hizmet Alım İşi” kapsamında tamamlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı.                 
 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan yaklaşık 35 hektar yüzölçümlü alanda Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp Uni-Map Harita İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine kalan “Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan 35 Hektar Yüzölçümlü Alanda İmar Planı ve İmar Uygulama Hazırlama İşi” kapsamında tamamlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı.                 
 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 878 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 54 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.
 
3/16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2160 -2161- 2162 ve 2168 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.
                                                                                                      Oktay YILMAZ
                                                                                                     Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU