05.09.2018 Tarihli Meclis Gündemi

05.09.2018 Tarihli Meclis Gündemi
5.09.2018 17.00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 54. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 5083 ada, 6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 nolu parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbeşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 122 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parsel ve 2886 ada, 2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4053 ada, 11 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, Sit alanları dışında kalan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına plan notu eklenmesi hakkındaki raporu.

 

2/8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Keklik Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

2/9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Kısmet Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Buca Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Kelebek Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

 

2/12-

 

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 10. Kaya Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Köklü Caddenin cadde statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Akçay Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar uzatılması hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Ömür Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

2/16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Armut Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

2/17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Ülker Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması hakkındaki raporu.

 

2/18-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, İlçemizde doğum yapan annelerin ve çocuklarının sosyal hayata katılmaları için yapılan araştırma hakkındaki raporu.

 

2/19-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, kaybolan çocuklar ile ilgili alınması gereken tedbirler ve önleyici faaliyetler hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerinin Bursa Seyyar Pazarcılar Odası tarafından işletilmesi, işgaliye bedellerinin oda tarafından toplanması ve konuyla ilgili olarak işletme hakkının odaya verilmesi konularında Belediyemiz ile Bura Seyyar Pazarcılar Odası arasında ortak hizmet projesi yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/3-

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde, Belediyemiz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile meslek edindirme kursları ve okul öncesi sınıfları açılması esaslarının protokol ile belirlenmesi ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

34-

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Erasmus Plus Projelerinden olan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projeleri hazırlama konusunda Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER) ile işbirliği protokolü imzalanması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine 400 litrelik galvaniz çöp konteyneri bedelinin 570,00 TL, 120 litrelik plastik çöp konteyneri bedelinin 150,00 TL, 240 litrelik plastik çöp konteyneri bedelinin 190,00 TL ve 50 litrelik galvaniz çöp kovası bedelinin 100,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 259 ada, 6 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4408 ada, 12 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1694 ada, 20 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 23 - 24 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4407 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4699 ada 24 parsel malikince işyerine uygun yer olmadığından 6945 ada, 7 parsel doğusunda yer alan alanda trafo yeri tahsis edilebilmesi için  plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, 365 ada, 9-10 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1266 ada, 8 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 3122 ada, 1 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısı.

 

3/15-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi doğrultusunda muhtelif mahallelerde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen alanlarda plan ve plan uygulaması durdurulan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki imar barışı başvuruları kapsamında imar planı ile ilgili değerlendirmelerin yapılabilmesi için imar planlarının tekrar işlenerek uygulamaya açılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/16-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Şükraniye ve Beyazıt Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanlarda yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda daha önceki kentsel dönüşüm projelerine göre hak sahiplerine sunulacak hakedişleri daha düşük olacağı tespit edildiğinden bahse konu alanda imar durumu ile yaşanan mağduriyetleri giderebilmek için bu alandaki imar planlarının tekrar işlenerek uygulamaya açılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Darı Sokağın 1. Marmara Sokağa Kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Zümrütevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6. Vakıf Sokağın Kurtbasan Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Zeytin Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1152 ada, 2 parsel sayılı ve 85.50 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

3/21-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İlçemiz, Millet Mahallesi 311 ada, 8 parsel ve 1584,52 m2. yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesi 295/528 hissesi (1185,39 m2) hissesinin satın alınması için Büyükşehir Belediyesi Uzlaşma Komisyonunda anlaşma sağlanamadığından  Belediye Meclisimizce alınan şufa hakkının kullanılıp kullanılmayacağı talebi ile ilgili yazısı.

 

3/22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı dahilinde kalan, Neriman Öztürk adına kayıtlı Kazımkarabekir Mahallei, 4938 ada, 37-40-43 sayılı parsellerde bulunan hisseler ile mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 4643 ada, 1-2 sayılı taşınmazlarla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. maddesine göre takasının yapılıp/yapılamayacağı ile yapılacaksa işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU