05/02/2020 Tarihli Meclis Gündemi

05/02/2020 Tarihli Meclis Gündemi
5.02.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parselde, 5032 ada, 9 parselde ve 495 ada, 27 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Cumalıkızık Mahallesi, 7446 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 794 ada, 36 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4128 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2883 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık  Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi 487 ada, 1-2 parseller, 930 ada, 5-79-81-84 parseller, 950 ada, 15 parsel ile 1179 ada, 32 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7420 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık  Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 196 ada, 13 parselde ve 198 ada, 4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 2-3-4-5-6 parsellerde ve 2884 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonunun,  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi muhtelif parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

 

2/13-

 

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 6145 adada plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 24 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/15-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı dahilinde tamamı yolda kalan, Davutdede Mahallesi, 4962 ada, 1 parsel sayılı ve 229.99 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve eklentilerin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/16-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi 7383 ada, 1 parsel, 7434 ada, 3 parsel, 7446 ada, 1 ve 5 parseller ile 7461 ada 1 parsellerdeki ETD Tekstil Otomotiv Turizm İnş. Firması ve Mehmet Halit GÖNEN’ e ait toplam 2220.54 m2. hissenin; 7347 ada, 1 nolu parseldeki D Blok zemin kat 84 - 87 - 88 nolu bağımsız bölümler, 7350 ada 1 nolu parseldeki C Blok zemin kat 74 - 87 nolu bağımsız bölümler ile Millet Mahallesi, 3111 ada, 8 parseldeki Belediyemize ait hissemizin takas talebi  hakkındaki müşterek raporu.

 

2/17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2171. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ Mevlana, Ulus, Arabayatağı ile Çınarönü Mahallelerinden paralel geçen 2084. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A19/1. sokak isminin değiştirilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, vergi borçlularının 2020 yılında gayrimenkul mallarının satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Bursa Dokumacılar Odası arasında yapılan protokol gereği 11.01.2020 tarihine kadar tamamlaması gereken Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsel üzerinde kapalı pazar yeri inşaatını bitiremediğinden Dokumacılar Odası Başkanlığı’ nın talebi doğrultusunda inşaat yapım süresinin 12 ay süre ile uzatılıp, uzatılamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Belediyemize ait Şükraniye Mahallesi, 3715 ada 21 nolu parsel üzerindeki katlı otopark binasının 3. katının kütüphane haline getirilmesi işini “Mümine Şeremet Kütüphanesi” ismi verilmesi karşılığında şartlı bağışının kabul edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısı.

 

3/4-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Çınarönü Mahallesi Başaklı Caddesi üzerine pazar kurulup kurulamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/5-

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/6-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Erikli Mahallesi Hacıvat Dereboyu Parkına isim verilmesi ile Akçağlayan Mahallesi Akçağlayan Toki Konutları İçerisinde bulunan seyir tepesindeki parkın adının değiştirilmesi ile ilgili yazısı.

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz İsabey Mahallesi 2701 ada, 40 sayılı parseldeki (Eski: 2701 ada, 32 parsel) Kurban Pazarı alanının 16 Yıldırım Et Entegre Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. adına irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili alınan 06/06/2018 tarih ve 272 sayılı Meclis Kararının iptal edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısı.

 

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz riskli alan sınırları dahilindeki Mevlana Mahallesi 55 hektarlık M-1 bölgesinde yer alan ve haksahipleri ile uzlaşma görüşmeleri  devam eden 7. ve 8. Etap kentsel dönüşüm projesine ilişkin borçlandırma tutarının vadesinin belirlenmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4937 ada, 2 sayılı 107,13 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısı.

 

3/10-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Cumalıkızık-Değirmenönü-Karapınar ve Hamamlıkızık Mahallelerinde Kamu Ortaklık Payı (KOP) parseli olarak tescil edilen parsellerde bulunan  hisselerin Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı genel hükümler başlığının 17. Maddesi kapsamında Belediyemize bağışının yapılabilmesi için Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 809 ada, 101 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 25 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2451 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2173. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/15-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2172. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU