05.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi

05.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi
5.12.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 57. Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

ARALIK AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

05/12/2018

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2014-2019

2018 Yılı

11.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

57. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3173 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 20 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 115 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu

 

2/5-

İmar Komisyonunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereğince İlçemiz sınırları dahilindeki mahalleleri kapsayacak yerleşim bölgelerinin 5 (beş) otopark bölgesine ayrılması hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Ek Binasına uygun bir alana otopark yapılması hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 661 ada, 12-14 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar  Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 6859 ada, 1 parselin doğusu ve 6862 adanın doğusunda kalan alanda plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi dahilindeki parklarda yer alan elektrik trafoları hakkındaki müşterek raporu.

 

2/11-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Maltepe Mahallesi, 3906 ada, 18 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/12-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi, 6272 ada, 3 ve 20 parsellere cephe kırmızı boyalı İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2 alanlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile üzerindeki ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde D109. Sokak ile C124. Sokak arasında kalan 2123. İsimsiz Sokağa isminin verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde Güneş Sokakta başlayıp 2688 ada, 211 parselde biten 2124. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

2/15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Maltepe Mahallesi Mecit Sokak üzerinde bulunan parka “Şehit Ali Reşat ÇAVUŞ” isminin verilmesi hakkındaki raporu.

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesine istinaden 2018 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2019 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısı.

 

3/2-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/3-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

 

3/4-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Yunusemre Mahallesinde bulunan Orkide Parkına “Şehit Sinan UÇAN” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2307 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebi.

 

3/7-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 65 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3. Bölge Koruma Amaçlı İmar Planında Şirinevler Mahallesinin sit statüsü dışında kalan kısımları ile ilgili yazısı.

 

3/9-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı İmar Planı dahilinde kalan Selimzade Mahallesi, 4216 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/10-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, 3817 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/11-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/12-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/13-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dikpınar Sokaktan girişi bulunan 2131. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/14-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan Sokak isminin şehit ailesinin talebi üzerine değiştirilmesi ile ilgili yazısı.

 

3/15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2125. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arpaözü Sokak ile 2125. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2126. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arpaözü Sokak ile 2125. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2127. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arpaözü Sokak ile 2125. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2128. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2128. İsimsiz Sokağın kuzeyinde kalan ve paralel olan 2129. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2126. İsimsiz Sokak ile 2129. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2130. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/21-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 22 ve 4607 ada, 11 parsellerin imar uygulaması sonucu H harfi ile gösterilen sarı boyalı 111.76 m2. lik kısım ile uygulama esnasında düzenleme ortaklık payından terk edilen ihdasen oluşacak olan kırmızı boyalı A(126.92 m2.) ile gösterilen kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takas edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısı.

 

3/22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde park alanında kalan Millet Mahallesi, 3073 ada, 13 (Eski:4 -5 parseller) sayılı ve 2796.28 m2. sahalı parselin bir kısmına Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun prefabrik olarak Belediyemizce yapılmak üzere, Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ

İnşaat Mühendisi

Belediye Başkanı

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU