05.11.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

05.11.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
5.11.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ
KASIM AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
05/11/2014
Toplantı Saati
17:00
Seçim Dönemi
2014-2019
2014 Yılı
9.Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin

10. Toplantısı

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-  Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında Yeşil Mahallesi, 143 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Yeni Mahalle, 751 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında 75 Yıl Mahallesi, 4214 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9-  
Hukuk Komisyonunun, Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/10- Hukuk Komisyonunun, Etüd Proje Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 1. Serin Sokak arasında kalan 2096. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6914 ada, 2 parselde başlayıp, 6914 ada, 11 parselde biten 2097. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alan Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

2/14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ile 1. Erikli Sokak arasında kalan yere isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Beycan Caddesinin isminin Hacıvat Caddesi olarak değiştirilmesi hakkındaki raporu.

2/16- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesinin Namazgah Mahallesi sınırında kalan kısmının tamamının Yeni Mahalle sınırlarına dahil edilmesi hakkındaki raporu.

2/17- Çevre Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, İlçemizde uyuşturucu madde kullanımın önlenmesiyle ilgili çalışma yapılması hakkındaki raporu.

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre Belediyemizde 1 adet Avukat çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevine Hamiyet YILDIZBAŞ’ ın 21/10/2014 tarihi itibari ile vekaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3 /4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün BURFAŞ’ ın olağanüstü Genel Kurulunda 3.000.000,00 TL sermaye arttırımı yapılacağı bildirilmiş olup, %2 oranında ortağı olduğumuz şirketin sermaye arttırımında sermaye arttırımına iştirak edilip, edilemeyeceği, edilecek ise bütçenin ilgili tertibinden ödeme yapılması talebiyle ilgili yazısı.

3 /5- Zabıta Müdürlüğü’ nün Millet Mahalle Muhtarı Mehmet MUTLU’ nun İlçemiz Millet Mahalle, Millet Sokak üzerine Çarşamba günleri pazar kurulup kurulamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/6- Zabıta Müdürlüğü’ nün Millet Mahalle, Millet Caddesi üzerine haftanın Cumartesi günü kurulan semt pazarının, Millet Mahalle, Milli Sokak üzerine taşınıp taşınamayacağı ile ilgili yazısı.

3/7- Zabıta Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/8- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 349 sayılı kararı ile Belediyemizin eskiyen ve yetersiz kalan araç parkının yenilenmesi amacıyla 2 adet 6x2 çift dingil 12m3 damperli kamyon satın alınması talebiyle ilgili yazısı.

3/9- Sivil Savunma Uzmanlığı’ nın Sivil Savunma Hizmetleri ve arama/kurtarma faaliyetlerine destek olmak ve bu hizmetleri halk geneline yayarak daha etkin sürdürülmesi amacıyla İlçemizde kurulan birtakım Derneklerin Belediyemize müracaat ederek İşbirliği Protokolü imzalanması talebiyle ilgili yazısı.

3/10- Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında Üsküdar Üniversitesi ile madde kullanımı ve madde bağımlılığı tedavisi konusunda İş Birliği Protokolü yapılıp yapılmayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/11- Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Fidyekızık Ali Yazıcı Mahallesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Filibe Yöresi Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği ve Eğitimci Nesiller Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteklerinin değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Siteler Mahallesi 1321 ada, 1 parselde yer alan Ertuğrulgazi Zabıta Karakol Binası’ nın Zabıta Müdürlüğü Merkez Binası olarak kullanılabilmesi için plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 3084 ada, 1 parsel, 3091 ada 1 parsel, 3126 ada, 1 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 10 parselde planın mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulması talebiyle ile ilgili yazısı.

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere-İpekçilik Doğusu İmar Planı dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İlçemiz Hamamlıkızık Mahallesinde 3402 sayılı Yasanın Geçici 8 inci maddesi tescil dışı yerlerle ilgili yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada, 34 sayılı 390.00 m2. sahalı parsel ile mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ ne ait Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada 35 sayılı 418,10 m2. sahalı parselin takasının yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talepleriyle ile ilgili yazısı.

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 3111 ada, 8 parsel sayılı ve 1584,52 m2. yüzölçümlü taşınmazın, 395/528 hissesi (1185,39 m2) Bursa Büyükşehir Belediyesi, 399/1584 hissesi (399,13 m2) hissesi ise Yıldırım Belediyesi adına kayıtlı olup, Büyükşehir Belediyesine ait hisseyi ASBAL Gıda Turizm İnşaat Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. satın alma talebinde bulunduğundan, satış işleminin yapılabilmesi için Belediyemizin şufa hakkını kullanıp-kullanılmayacağı ile ilgili yazısı.
İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU