05/10/2022 Tarihli Meclis Gündemi

05/10/2022 Tarihli Meclis Gündemi
5.10.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 38. Toplantısı

 
BELEDİYE MECLİSİ
EKİM AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
05/10/2022
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2022 Yılı
9.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
38. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
2- Komisyonlardan Gelen Evrak: 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2829 ada, 15 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ile 3084 ada, 1 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporu. 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı Anadolu Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada 50-55-56-57 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporu. 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi 1968 ada, 51 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Mollaarap Mahallesi, 598 ada, 9 sayılı ve 260.99 m2. sahalı taşınmazın satışının yapılıp/yapılmayacağı hakkındaki raporu. 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7338 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan yapı ile yola terk edilen kısımlarda bulunan ağaçların öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Belediyemiz tarafından şantiye alanı olarak kullanılmak istenen mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, 2922 ada, 268-269-273-274-275-276-277-278-279-280-281-298-300-301-302 parsel sayılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1395 ada, 19 parsel sayılı ve 498,07 m2. alanlı taşınmazın yeşil alanda ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
2/9- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Pasinler Belediyesi arasında karşılıklı ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat, eğitim ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler üretmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.
2/10- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, evcil hayvanların kayıt altına alınması aşı vb. bakım ve tedavilerinin yapılması gibi konularda toplumsal duyarlılığın arttırılması konularında çalışmalar yapılması hakkındaki raporu.
2/11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, hayatını kaybeden İtfaiye Eri Sinan AMİL’ in oturduğu mahalle olan Bağlaraltı Mahallesinde bir parka isminin verilmesi hakkındaki raporu.
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Yaprak Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu. 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
3/1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı. 
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı. 
3/3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yıldırım Belediyesi tarafından üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin yönetmeliğin hazırlanması talebiyle ilgili yazısı. 
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 2826 ada, 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alanda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alanda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan Kısma Ait Uygulama İmar Planı kapsamında, Şirinevler Mahallesi, 2776 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6. Kumru Sokakta başlayan Ayçiçeği Sokakta son bulan 2211. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
                                                                                                                  
   Oktay YILMAZ      
                                                                                                                    Belediye Başkanı    
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU